Gå til innholdet

Møt våre studenter: Grete Mari Krokstad

Navn: Grete Mari Krokstad 
Stilling: Styrer i barnehage
Hva motiverte deg til å starte på masterstudiet i førskolepedagogikk? 
Det som motiverte meg mest var å videre utvikle meg selv. Jeg hadde tatt kontakt med karrieresentret i min hjemby og fikk gode råd der med tanke på min arbeidssituasjon videre. Hva hadde jeg lyst til etter nesten 30 års arbeid i barnehagesektoren? Jo, gjøre noe spennende for å utvikle meg selv faglig og få en faglig fordypning i barnehagefaglige temaer. 

Hvilke utbytte hadde du av dette studiet? 
Dette er et spennende studie. Det har gitt meg kunnskap om nyere internasjonal forskning og teoretiske perspektiver i forhold til barn og barnehage. Det har også gitt meg faglige diskusjoner på mange temaer; barn, barndom, barnehage, lek, kvalitet, danning, demokrati, medvirkning, organisasjon og ledelse. Det har gitt meg ny kompetanse på barnehagens plass i samfunnet gjennom kritiske og faglige diskusjoner av barnehagens sentrale temaer. Faglige diskusjoner sammen med gode forelesere og gode medstudenter. Og ikke minst hevet min faglige kompetanse, som har gitt meg andre tanker som jeg kan ta med meg i min jobb og videre i diskusjoner i aktuelle temaer i andre jobber. 

Hva kan denne utdanningen brukes til?
Studiet kvalifiserer deg til arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid. Doktorgradsnivå. Undervisning på høyskoler og universitet. Pedagogisk arbeid innen administrasjon, organisasjon og ledelse i privat og offentlig virksomheter, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling. Pedagogisk leder, fagleder, styrer/enhetsleder i barnehage. 

Hva jobber du med i dag? 
Jeg innehar i dag samme jobb som da jeg startet studiet. Men jeg søker jobber, og det jeg kunne tenkt meg er en jobb innen undervisning på høyskole/videregående skole eller noe innen pedagogisk arbeid innen administrasjon i både kommunal og privat virksomheter. 
 
Oppdatert