Gå til innholdet

Møt våre studenter: Johanne Rimul

Navn: Johanne Rimul 
Stilling: Pedagogisk leder i SiT Barn 
 
Hva motiverte deg til å starte på masterstudiet i førskolepedagogikk?
Jeg hadde lyst på en mastergrad allerede da jeg avsluttet bachelorstudiet. Siden jeg også ønsket å jobbe i barnehagen, passet det meg godt å ta studiet på deltid etter noen års erfaring, og mens jeg jobbet som pedagogisk leder. Jeg hadde lyst på mer kunnskap, og fordypning i faglige perspektiver. I tillegg var det å skrive en masteroppgave noe som motiverte meg til å starte på studiet. 

Hvilke utbytte hadde du av dette studiet?
Jeg har fått mer kunnskap om ledelse og strukturer i barnehagesektoren, noe som gjør at jeg forstår mer av barnehagen som organisasjon. Dette er viktig kunnskap for meg. I tillegg har jeg fått mer dyptgående kunnskap om perspektiver som står sentrale i barnehagen, som lek og læring, vennskap, inkludering, syn på barn og barndom. Studiet gir mye rom for kritisk tenking, noe jeg mener kommer svært godt med for å løfte barnehagelærere som profesjon.  

Hva kan denne utdanningen brukes til?
Som flere andre profesjoner og institusjoner kommer mange av føringene for barnehagen utenfra, blant annet fra politikere, som ikke nødvendigvis er i overenstemmelse med det vi barnehagelærere mener er vårt mandat. Kartleggingsdebatten er et eksempel på dette. Fordi studiet bidrar til å gi mer dyptgående kunnskap om barnehagelærerprofesjonen, kan utdanningen være nyttig til å gjøre oss mer bevisste og rustet til å møte nye krav og utfordringer, både som barnehagelærere, eller som styrere i barnehagen. Videre gir det styrket kompetanse for lederstillinger i barnehagen, eller mulighet for å jobbe med undervisning eller forskning. 

Hva jobber du med i dag?
Jeg jobber som pedagogisk leder i barnehage. Her er denne utdanningen viktig. Kunnskapen om ledelse har gjort meg mer trygg i lederrollen, blant annet fordi jeg har fått mer kunnskap og forståelse av betydningen av teamarbeid, hvordan ulike personligheter og kompetanser kan utfylle hverandre. Jeg synes også det var nyttig å få mer kunnskap om konfliktarbeid og konflikthåndtering, for dette er noe man garantert møter på. Jeg opplever også at kunnskapen har gjort meg mer bevisst på arbeidet i barnegruppa, spesielt betydningen av barnefellesskapet, vennskap og barn-barn-relasjoner, både blant de aller yngste og de eldste barna. Jeg har f.eks. blitt mer bevisst kompleksiteten av medvirkningsbegrepet, noe som har gjort meg tryggere på at det ikke alltid er mulig å møte alle behov, men at demokrati og fellesskap er viktige fokusområdet i en barnegruppe.   
Oppdatert