Gå til innholdet

Møt våre studenter: Nassira Essahli Vik

Navn: Nassira Essahli Vik
Stilling: Ph.d. -stipendiat 
Hva motiverte deg til å starte på masterstudiet i førskolepedagogikk?
For meg har det vært både indre og ytre motivasjonsfaktorer som gjorde at jeg begynte på mastergrad i førskolepedagogikk. Innerst inne hadde jeg en drøm om kunne fullføre en høyere utdanning, og som kan gjøre meg til en dyktig og kompetent barnehageansatt. Jeg hadde lyst på en utdanning som kunne åpne nye dører for å søke nye stillinger og eventuelt ha en annen rolle, oppgave og ansvar i barnehagen. Å jobbe med barn og voksne i dagens samfunn krever at man tilegner seg kunnskap og kompetanse, spesielt med tanke på flerspråklige barn og familier. 

Hvilke utbytte hadde du av dette studiet?
Masterstudiet har gitt meg utfyllende kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger. Det har åpnet for hvordan mennesker kan forstå ulike fenomener. Studiet har gitt meg mulighet til å gå videre i arbeidet med ulike sider av barnehagen som samfunnsinstitusjon.  

Hva kan denne utdanningen brukes til?
Utdanningen kan brukes i hverdagen i barnehage både i møte med barn/familier, personalet og ikke minst barnehagemyndigheter. 

Hva jobber du med i dag?
Doktorgrad innenfor førskolepedagogikk med fokus på flerspråklighet. 
Oppdatert