Gå til innholdet

Møt våre studenter: Pål Gerhard Rystad

Navn: Pål Gerhard Rystad
Stilling: Høyskolelektor, Seksjon for pedagogikk, DMMH
Hva motiverte deg til å starte på masterstudiet i førskolepedagogikk? 
Det var et ønske om å kunne fordype meg faglig, og personlig vekst. Det motiverte meg at jeg etterhvert skulle få forske og skrive masteroppgave på noe som jeg selv har definert som «viktig». Paradokset at så mange valgte master i spesialpedagogikk var også medvirkende årsak til at jeg valgte førskolepedagogikk.

Hvilke utbytte hadde du av dette studiet? 
Masterstudiet har vært utviklende både rent personlig og styrket meg faglig i jobben jeg har stått i barnehagen. Spesielt bra med forelesere i toppklasse, som har fått tid til å ta oss studenter inn i sine forskningsfelt. Det har gjort at jeg har fått en dypere forståelse i faget.

Hva kan denne utdanningen brukes til?
Studiet gir grunnlag for å kunne drive solid og faglig forankret endrings og utviklingsarbeid i barnehagen. Med en master i førskolepedagogikk åpner det seg også andre jobbmuligheter.

Hva jobber du med i dag?
Etter ca. 10 år som enhetsleder i Trondheim kommune jobber jeg nå som høyskolelektor i pedagogikk ved DMMH.
Oppdatert