Facebook
Gå til innholdet
Lukk
globus

Barnehager i internasjonale perspektiv

Ønsker du unike erfaringer med et internasjonalt preg? Da er fordypningen «Barnehager i internasjonale perspektiver» noe for deg. Dette er den eneste fordypningen på DMMH som legger til rette for utveksling og fellesundervisning med internasjonale studenter.

I denne fordypningen har du muligheten til å enten dra på utveksling eller ta hele fordypningen i Trondheim i et internasjonalt miljø som inkluderer internasjonale studenter og virtuell utveksling. Fordypningen innebærer varierte arbeidsmetoder, samarbeid med barnehager og internasjonale gjesteforelesere.

Gjennom å møte og gjøre erfaringer med pedagogisk praksis i barnehager i andre land, vil du bli utfordret til å reflektere over og tilegne deg kunnskap om det kulturelle, historiske, faglige og etiske grunnlaget som praksis bygger på. Med bakgrunn i slike refleksjoner, vil fordypningen utfordre deg til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i norsk barnehage. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved oppfatninger og forståelser som vi tar for gitt.

I fordypningen vil en jobbe med å utvikle kulturell selvbevissthet og interkulturell kompetanse, slik at en kan kommunisere hensiktsmessig i møte med barn, familier og personale.

Undervisningsspråk er engelsk og norsk.

Barnehager i internasjonale perspektiver - alternativer

Litt om fordypningen

I denne fordypningen har du muligheten til å enten dra på utveksling eller ta hele fordypningen i Trondheim i et internasjonalt miljø som inkluderer internasjonale studenter og virtuell utveksling. Fordypningen innebærer varierte arbeidsmetoder, samarbeid med barnehager og internasjonale gjesteforelesere.

Gjennom å møte og gjøre erfaringer med pedagogisk praksis i barnehager i andre land, vil du bli utfordret til å reflektere over og tilegne deg kunnskap om det kulturelle, historiske, faglige og etiske grunnlaget som praksis bygger på. Med bakgrunn i slike refleksjoner, vil fordypningen utfordre deg til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i norsk barnehage. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved oppfatninger og forståelser som vi tar for gitt.

I fordypningen vil en jobbe med å utvikle kulturell selvbevissthet og interkulturell kompetanse, slik at en kan kommunisere hensiktsmessig i møte med barn, familier og personale.

Undervisningsspråk er engelsk og norsk.

Fordypningens oppbygging

Fordypningen er organisert med en felles komponent på 15 studiepoeng som gis ved DMMH, BHFOR3520 Barnehager i internasjonale perspektiv, felles emne.

Emneplan: https://studier.dmmh.no/nb/emne/BHFOR3520/2024-host

I tillegg skal en også velge en av disse tre alternativene (15 studiepoeng):

Barnehager i internasjonale perspektiver – studier i utlandet

Her får du en enestående mulighet til å ta studier ved en samarbeidsinstitusjon i utlandet (Europa, Sør-Afrika), samt ha 25 dager praksis i en lokal barnehage i vertslandet. Utvekslingsoppholdet varer i ca. 90 dager og du vil oppleve en helt annen hverdag og få nyttige erfaringer du kan ta med deg inn i bachelorskriving og arbeidsliv.

BHFOR3560 ECEC Institutions in International Perspectives, Case Studies Abroad

Denne enheten innebærer ca. 90 dagers utveksling til Eswatini og inkluderer 25 dagers praksis i en lokal barnehage. I denne enheten skal en gjennomføre et casestudie hvor eksamen avlegges ved DMMH.

Emneplan: https://studier.dmmh.no/nb/course/BHFOR3560/2024-autumn


BHFOR3561 ECEC for Sustainability

Dette emnet er for deg som ønsker internasjonale perspektiver og en internasjonalt orientert fordypning, men av ulike årsaker ikke kan reise på utveksling. I denne fordypningsenheten får du jobbe med bærekraft og bærekraftsmålene. Gjennom å etablere et sosialt entreprenørskapsprosjekt sammen med internasjonale studenter på DMMH, får du praktisert internasjonalt samarbeid og interkulturell kommunikasjon. Gjennom samarbeid med studentene som tar tilsvarende emne i en afrikansk kontekst og virtuell utveksling vil en få utvidede perspektiver på temaene en jobber med. Denne enheten innebærer 25 dagers praksis i en norsk barnehage.

Emneplan: https://studier.dmmh.no/nb/emne/BHFOR3561/2024-host

Fellesemnet, som gjelder for alle de tre mulighetene, starter opp i august og fortsetter i vårsemesteret, når de som har vært på utvekslingsopphold har vendt hjem. Utover dette tar en emnet LSU (Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid) og skriver bacheloroppgave.

Internasjonalt semester er et travelt semester, men det er også pakket med spennende erfaringer, ny kunnskap og, ikke minst, mulighet til å få et dypdykk i andre kulturer.