Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Slik søker du fordypningen

Søknadsprosessen for "Barnehager i internasjonale perspektiver" har to trinn: (1) Registrere fordypningsønsket i StudentWeb og (2) fylle ut et eget, enkelt søknadsskjema som vil bli åpnet på denne nettsiden i begynnelsen av januar.

Søknadsfrist for alle fordypninger er 1. februar. 
Stengt for søking

Letter of Motivation-mal
Studenter som ønsker å bli vurdert for fordypningen "Barnehager i internasjonale perspektiver" i 3. studieår må velge dette som første alternativ i StudentWeb (valg av fordypning 3. studieår). Samtidig skal en fylle ut søknadsskjemaet over (vil bli aktivert i begynnelsen av januar) og skrive et Letter of Motivation som sendes til international@dmmh.no før søknadsfristen går ut. 

Hele søknadsprosessen foregår på engelsk, selv i de tilfeller der studenten søker seg kun til andre nordiske land. Dette fordi store deler av studiet vil bli undervist på engelsk og mesteparten av pensumlitteraturen kommer til å være på engelsk. 

Noter gjerne i motivasjonsbrevet dine foretrukne alternativer for hvor du vil dra på utveksling. 

Kriterier for opptak

 • Bestått praksis i 2. klasse og har bestått minimum 90 stp. pr. 1. juli i utreiseåret
 • Motivasjon for studiet (søknad og intervju) og inntrykk fra intervjuet
 • Språkferdigheter (der det er relevant)
 • Praksislærers uttalelse fra praksis i 1.klasse
 • Praksisveileders uttalelse
 • Klassestyrers uttalelse (og andre klasselærere)
 • Karakterer fra 1.klasse
 • Fravær fra undervisning eller praksis i 1.klasse
 • Personlige egenskaper
 • Familiesituasjon og helse
 • Spesielle forutsetninger/erfaringer som er relevante i gitte sammenhenger
 • Refleksjon i forhold til studieutbytte og eget faglig- og pedagogisk bidrag
 • Sammensetning av studenter til de ulike stedene
 • Førerkort (der det er relevant)
 • Åpenhet for utenlandsstudier og praksis i flere land og kontinent

Intervju

Alle kvalifiserte søkere blir kalt inn til intervju før endelig utvelgelse. Intervjuet er på engelsk.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål angående utfylling av søknaden.
Rasmus Kolseth Rian
Seniorrådgiver, Internasjonalt kontor Rasmus Kolseth Rian international@dmmh.notlf: 73 80 52 20