Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mangfoldig språkmiljø i barnehagen

Hva er et mangfoldig språkmiljø? Hvordan lærer barn språk? Hvordan kan jeg som barnehagelærer arbeide for å skape et rikt språkmiljø for alle barn?
Emnebeskrivelse

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barn får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Som barnehagelærer skal du sammen med dine medarbeidere skape et variert, mangfoldig humoristisk, inkluderende og lærerikt språkmiljø. Alle barn skal få oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre.

 

For å kunne innfri disse føringene i rammeplanen trenger du kunnskap om ulike barns språkutvikling og uttrykksformer, og ferdigheter i hvordan du kan tilrettelegge for et rikt språkmiljø. I tillegg trenger du en forståelse av din egen rolle og hvilken betydning relasjoner har for å skape et godt språkmiljø i barnehagen.

 

Emnet består av fagene norsk, pedagogikk, musikk og drama. Gjennom ulike faglige innganger og tema får du bred innsikt i hva som kan berike et språkmiljø i barnehagen. Du får også mulighet til å tilegne deg et vidt spekter av kunnskap og ferdigheter for å utvikle språkmiljøet blant annet gjennom et ekstra fokus på endrings- og utviklingsarbeid.

 

I fordypningen fokuseres det på at du skal få mulighet til å dannes inn i rollen som barnehagelærer gjennom å utvikle en bevissthet om dine egne verdier og holdninger. Samt et reflektert forhold til den kunnskapen du møter, og evne til kritisk tenkning.

Noen sentrale tema i dette emnet er barns en- og flerspråklige utvikling, litteratur for og med barn, musikalske og kroppslige aktiviteter og uttrykk samt lekens, språkets og kommunikasjonens betydning for inkludering og barns psykososiale helse.