Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Førskolelærer har blitt til barnehagelærer

Høsten 2013 startet ny barnehagelærerutdanning. Denne utdanningen erstatter det som tidligere het førskolelærerutdanning. Det er ikke bare tittel som forandres, men også struktur og innhold i utdanningen.
Den nye barnehagelærerutdanningen vil bli annerledes i forhold til den gamle førskolelærerutdanning, både i form og innhold. En konsekvens av dette er at eksamener i førskolelærerutdanningen vil bli faset ut etter hvert som de er avholdt det antall ganger som DMMH er forpliktet til. Dette betyr at du bør ikke vente lenge med å få fullført dersom du har/får eksamener som ikke er bestått i førskolelærerutdanningen. Det vil ikke være mulig å søke overgang fra førskolelærerutdanningen til barnehagelærerutdanningen.

Innføring av ny barnehagelærerutdanning er en stor omveltning som kan bety innskrenkninger for de siste kullene med førskolelærerutdanning. Dette gjelder imidlertid kun de som ikke følger normal progresjon. De aller fleste studenter følger normal tidsplan og vil ikke bli berørt av dette.

Alle studenter som er tatt opp til førskolelærerutdanningen og som ønsker å fullføre den må gjennomføre utdanningen og få utstedt vitnemål innen 31.12.2017.