Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fortelling

1 semester, samlingsbasert

Noen fortellinger kommer som perler på en snor
Andre tar deg over stokk og stein
Men når du har gått østenfor sol og vestenfor
måne, kan du nok helt sikkert spinne en fortelling

Fortelling

Beskrivelse av studiet

Fortellerkunst er en uttrykksform som er et åpent og direkte samspill mellom forteller og tilhørere. Hensikten med studiet er å gjøre deltakerne kjent med grunnleggende arbeidsformer innenfor fortellerkunst, med utgangspunkt i bruk av kropp og stemme.

Videreutdanningen Fortelling er et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praktisk arbeid, kunstfaglige prosesser, faglig og didaktisk refleksjon knyttet til fortellerkunst.

Videreutdanningen gir studenten mulighet til å fordype seg i, utforske og utvikle sin egen evne til å fortelle og til å sette fortellingen i kontekst. Den muntlige fortellingen har et dramatisk potensiale til det å skape indre, så vel som ytre bilder.

Fortellingen åpner for gjensidig innlevelse, som kan gi estetiske opplevelser og stimulere til skapende prosesser. I emnet legges det vekt på teoretisk og forskningsbasert kunnskap og undervisningen er praktisk orientert, som også inkluderer veiledning og vurdering.

Emnet består av grunnleggende fortellerteknikker, fortelleruttrykk knyttet til kropp og stemme, forståelse for virkemidler og dramaturgi, prosessuelt og skapende arbeid og refleksjon.

Vurdering og eksamen

Praktisk eksamen i gruppe.

Fire studenter forbereder en fortellerforestilling med 8-10 min. per student. Forestillingen skal synliggjøre studentenes erfaringer og læringsutbytte fra emnet. I etterkant skal gruppen ha en faglig samtale med faglærer og sensor med en ramme på 20 min. Den totale tiden per gruppe er satt til 60 minutter.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere generell studiekompetanse. I tillegg må man laste opp dokumentasjon på erfaring med fortelling og/eller drama/teaterfag. Dette kan eksempelvis være vitnemål fra fullført videregående skole med fordypning i musikk, dans og drama, arbeidserfaring med fortelling eller studiepoeng i drama- eller fortelling. Annen relevant erfaring kan godkjennes etter en individuell særskilt vurdering.

Merk at alle dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb i et uredigerbart format (bilde eller pdf). Alle attester skal være signerte og daterte av utsteder. 

Søkere uten generell studiekompetanse kan realkompetansebehandles. Kravene for realkompetansesøkere ved DMMH finner man mer informasjon om på denne nettsiden.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Videreutdanningen er lagt opp med tre samlinger.

Læringen er basert på at den foregår sammen med andre. Emnet er prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet. Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget. Mellom samlingene er det lagt opp til eget arbeid med arbeidskrav og forberedelse til eksamen.

Studieplan og pensum

Studieplan og pensum finner du på våre nettsider:
https://studier.dmmh.no/nb/emne/VUFOR6000/1030

Studiestart og samlingsuker

Studiet starter høsten 2022 dersom det er nok kvalifiserte søkere. 

Studiet vil ha tre samlingsuker som går over tre dager. Det blir samlinger onsdag til fredag i ukene 34, 42 og 48.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Ingvild Olsen Olausen
Førsteamanuensis Ingvild Olsen Olausen ioo@dmmh.notlf: 73 80 52 75
Barbro Djupvik
Førstelektor Barbro Djupvik bad@dmmh.notlf: 73 80 52 95
Line Hellem
Seniorrådgiver Line Hellem studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 62
Maria Sødal Haugen
Seniorkonsulent Maria Sødal Haugen studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 55