Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

2 semester, deltid

Videreutdanningen Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring.

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

Beskrivelse av studiet
Studiet tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring. Studiet tar for seg perspektiver på hvordan pedagogisk arbeid må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen.
Arbeidsformer og organisering
Studiet er samlingsbasert med tre samlinger pr. semester. Undervisningen er organisert i seminarer, gruppearbeid/diskusjoner, eget arbeid og prosjekter.
Målgruppe
Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen.
Videre studier

Videreutdanningen kan innpasses i Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring ved DMMH.

Opptakskrav
For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 20. mai.

Du må dokumentere følgende:
• Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
• Søker må arbeide i barnehage i studieperioden. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 20. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 
Studieplan og pensum
Se Studieplan for Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen. Pensumliste publiseres i startet av juni.
Studiestart og samlingsuker
Høst 2020:
Uke 37 (på DMMH, tre dager)
Uke 39 (nettbasert, en dag, NB: onsdag)
Uke 42 (nettbasert, en dag)
Uke 44 (på DMMH, to dager)
Uke 46 (nettbasert, en dag)
Uke 48 (nettbasert, en dag)
Uke 50 (på DMMH, tre dager)

Vår 2021:

Uke 4 (på DMMH, to dager)
Uke 6 (nettbasert, en dag)
Uke 9 (nettbasert, en dag)
Uke 11 (på DMMH, to dager)
Uke 12 (nettbasert, en dag)
Uke 16 (nettbasert, en dag)
Uke 17 (på DMMH, to dager)

Alle samlinger på DMMH starter tirsdag. Nettsamlinger er på tirsdager med unntak av første nettsamling, uke 39, som er på onsdag.

Spørsmål om studiet eller opptak?
Dosent Olav Bjarne "Ollis" Lysklett obl@dmmh.notlf: 73 80 52 50
Seniorkonsulent Line Hellem studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 62
Førstekonsulent Rasmus Kolseth Rian rkr@dmmh.notlf: 73 80 52 20