Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

2 semester, deltid

Videreutdanningen Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring.

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

Beskrivelse av studiet

Studiet tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring. Studiet tar for seg perspektiver på hvordan pedagogisk arbeid må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen.

Mellom de fysiske samlingene på campus kan det bli digitale dagssamlinger.

Arbeidsformer og organisering

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger på Campus DMMH pr. semester. Mellom samlingene på campus er det digitale samlinger på en dag.

Undervisningen er organisert i seminarer, gruppearbeid/diskusjoner, eget arbeid og prosjekter. Mellom samlingene på Campus vil det bli 1-2 digitale samlinger.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen.

Videre studier

Videreutdanningen kan innpasses i Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring ved DMMH.

Opptakskrav

For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 15. mai.

Du må dokumentere følgende:
• Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
• Søker må arbeide i barnehage i studieperioden. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 15. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 

Studieplan og pensum

Se Studieplan for Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen. Pensumliste publiseres i starten av juni.

Studiestart og samlingsuker

Samlinger studieåret 2024/25:
Samlingene går over 3 dager, onsdag til fredag. Digitale samlinger er over 1 dag.

Høst 2024:

Samling uke 40, 46 og 50
Digital samling uke 42, 44 og 48

Vår 2025:
Samling uke 4, 11 og 18
Digital samling uke 7 og 15


Samlinger studieåret 2023/24:
Høst 2023:
Samling uke 39, 45 og 50

Samlingene går over 3 dager.

Vår 2024:
Samling uke 4, 11 og 16


Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Olav Bjarne "Ollis" Lysklett
Dosent Olav Bjarne "Ollis" Lysklett obl@dmmh.notlf: 73 80 52 50
Kathrine Bjørgen
Professor Kathrine Bjørgen kbj@dmmh.notlf: 73 80 52 67