Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Internasjonal utveksling

Ta deler av studiet i utlandet. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.
På grunn av COVID-19 har DMMH besluttet å ikke sende studenter på utveksling høsten 2020. Berørte studenter kontaktes direkte. 

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Søk utveksling

Internasjonal koordinator Siri E. Haug international@dmmh.notlf: 73 80 52 19
Førstekonsulent Rasmus Kolseth Rian rkr@dmmh.notlf: 73 80 52 20