Gå til innholdet
Lukk

Internasjonalt semester i bachelorutdanningen

Du har en unik mulighet til å ta praksis og studier i utlandet i ditt siste studieår. Utvekslingsoppholdet varer i ca. 90 dager og du vil oppleve en helt annen hverdag og få nyttige erfaringer du kan ta med deg inn i bachelorskriving og arbeidslivet.
Utvekslingsmuligheter høsten 2020
Slik søker du INTERNASJONALT SEMESTER I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN
Utvekslingsoppholdet er en del av fordypningen Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv (3INT).  

Fordypningen starter i høstsemesteret i 3. klasse for heltidsstudenter og i høstsemesteret 4. studieår for deltidsstudenter. Deltidsstudenter må ta fordypningen på heltid.

Fordypningens oppbygging

3INT er organisert med en felles komponent på 15 studiepoeng som gis ved DMMH. I tillegg til dette skal en også velge en av to fordypningsenheter:

Felles for begge fordypningsenhetene er at det inngår 5 ukers praksis i en lokal barnehage. Valg av fordypningsenhet legger føringer for hvor en kan reise på utveksling.
I vårsemesteret, når en har vendt hjem fra utvekslingsoppholdet, fortsetter fellesemnet. Utover dette tar en emnet LSU og skriver bacheloroppgave.
Internasjonalt semester er et travelt semester, men det er også pakket med spennende erfaringer, ny kunnskap og, ikke minst, mulighet til å få et dypdykk i andre kulturer.

Studieplan: Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv