Gå til innholdet
Lukk

Utvekslingsprogram

DMMH deltar i EUs ERASMUS + program for student- og lærerutveksling i Europa.

Vi har også student- og lærerutveksling med institusjoner i Afrika gjennom Competence Building Networks for Early Childhood Education for South and East Africa (CBN) og bilaterale avtaler med universitet i Sør-Afrika, USA, Trinidad og Tobago, Nicaragua og Australia.
Vertsinstitusjonen er behjelpelig med å skaffe informasjon for å finne bolig og setter opp et studieprogram som skal godkjennes av DMMH før avreise. 

Erasmus
 +
ERASMUS + er EUs samarbeidsprogram for studentutveksling. Gjennom ERASMUS + -programmet har høyskolen samarbeid med:

 • Åbo Akademi BI - Institutionen för barnpedagogik, Jakobstad i Finland
 • Högskolan i Borås, Sverige
 • Malmö Universitet, Sverige
 • Mittuniversitetet, Härnösand, Sverige
 • University College Lillebaelt, Jelling, Danmark
 • University College Nordjylland, Hjørring, Danmark
 • University College Capital, Frøbelseminariet, København, Danmark
 • University of Warwick, Coventry, England
 • LYIT-Letterkenny Institute of Technology, County Donegal, Irland
 • Mary Immaculate College, University of Limerick, Irland
 • University College VIVES (tidl. KATHO),  Campus Tilt,  Belgia
 • Hogeschool Leiden, Nederland
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Nederland
 • University of Presov, Slovakia
 • University of Ostrava, Tsjekkia
 • Palacký University, Olomouc, Tsjekkia
 • Pädagogische Hochschule Swäbisch Gmünd, Tyskland
 • Univesity of Bremen, Tyskland
 • Escola Superior de Educadores de Infancia Maria Ulrich, Lisboa, Portugal
 • IFRASS-Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social, Toulouse, Frankrike
 • Université de Bretagne Occidentale – U.B.O (IUFM), Brest, Frankrike
 • Alexandra Technological Educational Institute (ATEI) of Thessaloniki, Hellas
 • University of Ljubljana, Slovenia
 • University of Western Hungary, Ungarn
 • Universidad Camilo José Cela, Madrid, Spania
 • Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spania
 • Thomas Moore Kempen, Kempen, Belgia
 • Göteborg Universitet, Gøteborg, Sverige

Nordplus
Dette nettverket har mindre stipend til intensivkurs. Høyskolen har ERASMUS-avtale med alle partnerne i Nordplus-nettverket (unntatt Nesna), og studenter kan søke ERASMUS-stipend for utveksling.


På nordisk plan deltar høyskolen i nettverket

Förskollärarutbildning i Norden sammen med : 
 • Åbo Akademi BI - Institutionen för barnpedagogik, Jakobstad, Finland
 • Mittuniversitetet, Härnösand, Sverige
 • Högskolan i Borås, Sverige
 • University College Lillebaelt, Jelling, Danmark
 • University College Nordjylland, Hjørring, Danmark 
 • Høgskolen i Nesna, Norge 

Bilaterale institusjonsavtaler


DMMH har student- og lærerutveksling med institusjoner i USA, Afrika, og  Mellom-Amerika:

Afrika: 
 • National Early Childhood Development – NGO Association – ECD Teacher Training, Windhoek, Namibia
 • Free Evangelical Assembles Training Centre, Manzini, Swaziland
 • St.Rock College of Early Education, Korogwe, Tanzania
 • St. Mary's Teachers Training College, Dar es Salaam, Tanzania
 • Bokamoso Educational Trust, Early Childhood Teacher Training, Ghanzi, Botswana
 • Embury Institute for Teacher Education, Durban, Sør-Afrika
 • Karen Christian College, Nairobi, Kenya

  Mellom-Amerika: 
 • Facultad Regional Multidisciplinaria “Leonel Rugama “UNAN Managua, FAREM Estelí, Nicaragua
Nord-Amerika:
 • University of Washington, Seattle, Washington, USA
 • West Valley College, Saratoga, CA, USA


Australia:

 • Macquarie University, Institute of Early Childhood, Sydney, Australia (utveksling for ansatte)

 

Kvoteprogram

DMMH deltar i kvoteprogrammet og har for tiden 2 stipend som er tildelt studenter fra Kenya og Tanzania  (Master i spesialpedagogikk). Studentene følger kurset "Norsk språk og samfunnsstudier for utanlandske studentar” ved Høgskolen i Volda før de starter studiene ved DMMH.