Gå til innholdet

Språklæring og språkutvikling i barnehagen

2 semester, deltid


Språklæring og språkutvikling i barnehagen

Beskrivelse av studiet

Studiet skal bidra til økt kompetanse og kunnskap om kommunikasjon og barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert de barna som har norsk som andrespråk. Dette innebærer både kroppslig og muntlig språk.

I «Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020» er et godt språkmiljø for alle barn ett av fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Dette studiet skal bidra til økt kompetanse og kunnskap om kommunikasjon og språklæring i barnehagen. Hvordan ansatte kan støtte og legge til rette for alle barns språkutvikling i barnehagen, er sentralt i studiet. Dette inkluderer også de barna som har norsk som sitt andrespråk. Noen barn strever med sin språklige utvikling, og studiet skal forberede ansatte på å støtte og gi oppfølging innenfor barnehagens rammer, og kunne vurdere behovet for særlige tiltak når det er nødvendig. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg ferdigheter i å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn

Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon er et annet tematisk satsingsområde i kompetanseplanen. Studiet skal derfor gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid om kommunikasjon og språklæring på egen arbeidsplass. Forståelser av barnehagens språkmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, er også sentralt i studiet.

Vurdering og eksamen

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig eksamen.

Opptakskrav
For å få opptak til dette studiet, må du først søke om finansiering via. UDIR. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning fra UDIR, vil du måtte registrere en søknad hos oss.

Du vil måtte dokumentere følgende
- generell studiekompetanse eller realkompetanse.
- bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen treårig pedagogisk bachelorutdanning med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling
- studenten må arbeide i barnehage under studiet.

Du vil også måtte laste opp dokumentasjon fra UDIR om at din søknad er blitt godkjent.

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

Frist for opplasting av dokumentasjon er 26. mai.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Språklæring og språkutvikling i barnehagen
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart vil bli gitt senere.

Samlingsuker:
Samlingene er torsdag og fredag.
Høst 2019: 37, 43 og 48 
Vår 2020: 4, 10 og 20

Eksamensdatoer vil komme i tillegg. 

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
Spørsmål om studiet eller opptak?