Gå til innholdet

Språklæring og språkutvikling i barnehagen

Kommunikasjon og språklæring i barnehagen

Studiet skal bidra til økt kompetanse og kunnskap om kommunikasjon og barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert de barna som har norsk som andrespråk. Dette innebærer både kroppslig og muntlig språk.

I «Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020» er et godt språkmiljø for alle barn ett av fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Dette studiet skal bidra til økt kompetanse og kunnskap om kommunikasjon og språklæring i barnehagen. Hvordan ansatte kan støtte og legge til rette for alle barns språkutvikling i barnehagen, er sentralt i studiet. Dette inkluderer også de barna som har norsk som sitt andrespråk. Noen barn strever med sin språklige utvikling, og studiet skal forberede ansatte på å støtte og gi oppfølging innenfor barnehagens rammer, og kunne vurdere behovet for særlige tiltak når det er nødvendig. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg ferdigheter i å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn.

Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon er et annet tematisk satsingsområde i kompetanseplanen. Studiet skal derfor gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid om kommunikasjon og språklæring på egen arbeidsplass. Forståelser av barnehagens språkmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, er også sentralt i studiet.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig eksamen.

Oppdatert