Gå til innholdet

Ledelse for læring (oppstart høsten 2020)

1 semester

Emnet ledelse for læring tar sikte på å gi en innsikt i forståelsen av kunnskap og kunnskapsutvikling i organisasjoner.

Ledelse for læring

Beskrivelse av studiet
En vil spesielt drøfte forståelsen av barns læring i barnehagen og utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. Hvordan en skal legge til rette for kreativitet og innovasjon i barnehagesektoren er også tema som blir tatt opp i emnet og belyst gjennom aktuelle case og teori som belyser disse casene.
Opptakskrav
Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i barnehageledelse.
Spørsmål om studiet eller opptak?