Gå til innholdet

Naturfag & matematikk for barnehagen - Tenk på tusen

2 semester, deltid

Studiet er et praksisrettet studie i emnet realfag.

Spørsmål om studiet eller opptak?
Andre studier på samme nivå