Facebook
Gå til innholdet
Lukk
endre
- Det jeg liker best med utdannelsen er at jeg kan bruke meg selv og jobbe med ting som står meg nært.

Endre Johnsen

Møt Endre Johnsen

Fra Ålesund

3. års student Barnehagelærer med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Etter videregående hadde jeg lyst til å jobbe som lærer, enten på skole eller i barnehage. Jeg har alltid likt barn og jeg har jobbet som vikar på skole og SFO. Da jeg hørte at jeg kunne fordype meg innen kunstfagene som barnehagelærer valgte jeg barnehagelærerutdanningen på DMMH. 

Estetiske fag er viktige for barn

Jeg har ikke angret på valget mitt. Jeg spiller gitar, de estetiske fagene utgjør en stor del av meg, og høgskolen legger stor vekt på disse. De estetiske fagene er viktige for barna og bør dyrkes fram. De kan brukes i alle sammenhenger, når du kommer i barnehagen med en gitar treffer du noe hos alle barna. 

Det jeg liker best med utdannelsen er at jeg kan bruke meg selv og jobbe med ting som står meg nært. Ved å få et personlig preg i utdannelsen min får jeg en slags tilhørighet. Det er veldig givende. Vi har et trygt klassemiljø, du møter likesinnede som alle er opptatt av det samme. Det skaper en varm atmosfære og en forutsigbarhet, vi vet hvor vi har hverandre. 

Praksis gir forståelse

Læringskurven har vært bratt, jeg har aldri jobbet i barnehage før. Men jeg fant en begrunnelse for mange av fagene da jeg var i praksis, da forstod jeg mer hvordan ting hang sammen. Selv om alt det akademiske rundt studiet ikke skal undervurderes er det nok praksis som har vært mest utfordrende for meg. Barnehagelærere har et veldig omfattende ansvar og studiet krever mye av oss av den grunn. Men selv om mange av fagene er harde så er de gjennomførbare. Det er bra at høgskolen har et bredt spekter innenfor barnehagefeltet, det gjør at vi får en veldig bred kompetanse.

En god barnehagelærer støtter opp om barna

Ved noen av eksamenene er det barn til stede. Det er interessant å se reaksjonen til barna, når de ler er det en bekreftelse på at vi har gjort noe rett. Jeg synes det er veldig morsomt å være sammen med barn. Jeg håper på å være en sensitiv, omsorgsfull og dyktig pedagog som støtter opp om barna. Det kjennetegner en god barnehagelærer.

Fadderordningen

I høst var jeg fadder for de nye studentene, noe som var veldig morsomt. Du får en ekstra eierskapsfølelse til studiet og høgskolen ved å involvere deg i å skape et inkluderende miljø og legge til rette for godt samhold. Starten av studieåret legger veldig mange av grunnsteinene for hvordan resten av studietiden blir. Så jeg anbefaler å bygge relasjoner med medstudenter fra starten av så man får noen trygge rammer rundt seg. Det er der fadderordningen kommer inn. 

Jeg er med i styret i Linjeforeninga Caeca Regina. Det er tidkrevende men veldig verdt det. Vi får et veldig godt miljø og det skaper relasjoner og samhold. Som medlem i linjeforeninga får man et sosialt nettverk, det kan utgjøre hele forskjellen på hvordan det kan gå på studiet. Vi har mange typer arrangementer, filmkvelder, vorspiel, quiz-kvelder og vafler i lunsjen. Trondheim er Norges beste studentby, det er alltid noe som skjer her, det skal godt gjøres å kjede seg i Trondheim. 
 
endre