Facebook
Gå til innholdet
Lukk
jonas
- Det å gi de som trenger det et bedre liv, bedre muligheter til et godt liv, det er viktig.

Jonas Norheim

Møt Jonas Norheim

Fra Kristiansand

2. års student Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Jeg brukte lang tid på å bestemme meg hva jeg skulle bli. De første 4 årene etter videregående jobbet jeg blant annet i klesbutikk og som vikarlærer i småskoletrinnet. Jeg har aldri jobbet i barnehage, men jeg har alltid hatt et godt forhold til barn og fått gode tilbakemeldinger fra arbeid med barn. 

Tidlig innsats for barn som har ekstra utfordringer er svært viktig.

Det skjer en utrolig utvikling gjennom årene i barnehagen, det synes jeg er veldig motiverende så jeg bestemte meg for å bli barnehagelærer. Som ped.leder hadde jeg et par barn i barnegruppa med forskjellige diagnoser, og fikk et tett samarbeid med habiliteringstjenesten og så hvordan de jobbet. Det ga mersmak, jeg skjønte at spesialpedagogikk var spennende. Det å gi de som trenger det et bedre liv, bedre muligheter til et godt liv, det er viktig. 

Samtidig satt jeg og kjente på at jeg ønsket en forandring i livet mitt. Jeg spurte litt rundt og hørte at DMMH er den beste utdanningsinstitusjonen når det kommer til pedagogiske fag. Styreren min hadde selv gått på DMMH og anbefalte høgskolen sterkt, og broren min snakket varmt om Trondheim som studentby.

Jeg var på et punkt i livet der det passet godt å gjøre noe nytt, så jeg søkte på Farmen og på DMMH. Da jeg kom inn på masterstudiet sa jeg opp jobben, leide ut leiligheten, lånte bort hunden min til foreldrene mine og flyttet til Trondheim. Trondheim er jo en fantastisk studieby, det er lagt opp til at det skal være lett å få seg leilighet og være student her.

Det er en overgang å bli student igjen når man er vant til full inntekt. Men jeg jobber litt ved siden av, og så må jeg være fornuftig og tenke litt mer over hva jeg bruker penger på. Studiet er samlingsbasert og mange kommer bare til samlingsukene. Da prøver vi å gjøre noe sosialt. 

Studiet har absolutt svart til forventningene. 

Det er store tema man skal igjennom, det krever mye disiplin, særlig det å jobbe på egen hånd mellom samlingsukene. Foreleserne sender lenker og videoer av situasjoner relatert til forelesninger i mellom samlingsukene, og vi har en Facebookchat vi bruker i forbindelse med eksamen. Nå har vi nettopp hatt gruppeeksamen. Vi trakk en case og så skulle vi snakke ut i fra den, vi ble vurdert på vår muntlige fremføring, men også på relasjonen mellom medlemmene i gruppa. Det er en spennende eksamensform. 

For meg har praksis vært veldig givende og jeg gleder meg til neste periode. 

Det er her aha-opplevelsene kommer. Vi kan blant annet ha praksis i PPT, barnehage, skoler og andre institusjoner med barn. Selv hadde jeg praksis i hjembyen min Kristiansand, i pedagogisk støtteenhet for barnehager. Noen drar lengre vekk, blant annet til Afrika. Gjennom praksis får vi se hva arbeidsområdet faktisk omfatter, og du får relatert det til den teorien du leser. 

Noe av det beste med studiet er den faglige standarden på foreleserne. Vi har en god dialog og de er lydhøre for tilbakemeldinger. Det er også veldig bra at det er samlingsbasert, det gjør det lettere for folk som er i  jobb. 

Vi trenger flere spesialpedagoger. Tidlig innsats er et viktig og spennende arbeidsområde. Jobbmulighetene er gode, og spesielt hvis du er mann. Jeg har aldri tenkt over at det er et kvinnedominert yrke, men vi bør absolutt få enda menn inn i sektoren.
jonas