Facebook
Gå til innholdet
Lukk
komp_re_dsc_2372
– Da jeg fant ut at Kristiansund hadde barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, tenkte jeg at det passet meg midt i blinken.

Lajla Ahmetovic

Lajlas vei til lederstilling gjennom deltidsutdanning


Å ha en klar visjon på hva man vil oppnå, er en viktig drivkraft for å lykkes. 21 år gamle Lajla Ahmetovic er student ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Kristiansund, og har allerede et tydelig karrieremål – et ønske om å skape gode barndommer.


Tenker du barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse?
komp_re_dsc_2401

Drivkraften


Lajla fikk inspirasjon til en karriere i barnehage da hun jobbet som barnehagevikar og fikk smaken på å være pedagogisk leder. Etter dette søkte hun etter en utdanning som kunne gi henne muligheten til å utvikle seg videre. Nå går hun på en fireårig deltidsutdanning som gir henne kunnskapen hun trenger om barns utvikling og pedagogikk.

«Jeg ønsker å skape gode barndommer. Det er viktig at vi som jobber i barnehagen behandler barna med respekt og ser hvert enkelt barn. Vi er jo tross alt barnas første møte med et større fellesskap.»

 

– Lajla Ahmetovic, student ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Kristiansund

DMMH i Kristiansund


– Da jeg fant ut at Kristiansund hadde barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, tenkte jeg at det passet meg midt i blinken. Jeg har et brennende ønske om å bidra til barns utvikling og læring, sier Lajla.

Studieløpet er organisert med samlingsbaserte campusuker som varer i tre dager, én gang i måneden, og nettundervisning hver tirsdag. I tillegg har hun hatt to praksisperioder dette semesteret. Hun påpeker at praksisperiodene har vært verdifulle.

– Jeg er nå på mitt første studieår. Til tross for min relativt korte tid på studiet, har jeg allerede tilegnet meg begynnende kunnskap om barns utvikling, pedagogisk kompetanse, etikk og verdier. Jeg har også hatt muligheten til å utvikle mine samarbeidsegenskaper som en del av et team – akkurat slik vi skal jobbe i vår kommende karriere.

Se hele studietilbudet

 

komp_re_dsc_2642

En påminnelse om yrkets betydning for samfunnet

Lajlas karrieremål er en viktig påminnelse om at arbeid i barnehagesektoren har en avgjørende betydning for samfunnet.

– Barnehagelærere legger grunnlaget for barnas verdier og egenskaper, og jeg ønsker å være en del av denne viktige jobben, forteller Lajla.

Som en fremtidig barnehagelærer, ser Lajla muligheten til å påvirke mange barns liv på en positiv måte og bidra til en bedre fremtid for samfunnet som helhet. Hennes valg om å balansere studie og arbeid, gir henne en god start som fremtidig leder i bransjen.

– Jeg har som mål å styre min egen barnehage eller ha en viktig rolle høyere opp i barnehagesektoren, sier Lajla.

Møt andre studenter ved DMMH