Facebook
Gå til innholdet
Lukk
lin-annette
- Jeg trives veldig godt og er i hvert fall ikke i tvil om at jeg er på rett plass.

Linn Annette Bolin

Møt Linn Annette Bolin

Fra Hegra, Trøndelag
2. års student barnehagelærerutdanningen

Jeg har jobbet med mye forskjellig etter at jeg var ferdig med skolegangen, blant annet i restaurant- og butikkbransjen. Moren min jobbet i barnehage og jeg har alltid tenkt at det ikke passet for meg. Rett etter at den yngste sønnen min ble født fikk jeg likevel lyst til å jobbe i barnehage. Der trivdes jeg veldig godt, og jeg ser frem til å gå tilbake dit som ferdig utdannet barnehagelærer. 

Å ta en utdannelse har ikke vært aktuelt for meg før nå, men etter å ha jobbet et par år som assistent fikk jeg lyst til å utdanne meg som barnehagelærer. Da var det naturlig å søke på DMMH.

Ser ting med nye øyne

Allerede etter ett semester ser jeg ting med nye øyne. Vi har hatt to uker med praksis i barnehage og jeg merker at jeg tenker på andre ting i forbindelse med barna, på hvorfor de gjør som de gjør, enn det jeg gjorde som assistent. Jeg har fått en annen bakgrunn for å tyde hva barna gjør og hva de føler. Det gjelder også på hjemmebane sammen med de 4 sønnene mine.

Vi er 30 studenter i klassen, og klassemiljøet er veldig bra. Det er stor spredning både geografisk og yrkesmessig, men vi har blitt godt kjent. Det har vært veldig givende å bli kjent med nye folk.

Før eller siden må vi bare hive oss ut i det som er vanskelig. 

Jeg har også blitt tryggere på meg etter å ha startet på DMMH. Det er mange som synes fag som drama og musikk er litt vanskelige, vi har framvisninger der vi må spille for hverandre, men det er ikke lengre så skummelt. Det er rett og slett en del av det vi skal gjennom og vi får veldig god bruk for det senere. Før eller siden må vi bare hive oss ut i det som er vanskelig. 

Voksen student

Som voksen student har nok den største utfordringen vært å komme inn i studentrollen. Det er veldig lenge siden jeg gikk på skolen, og jeg må skape meg nye rutiner. Heldigvis er det mange i klassen som er flinke og hjelper til, hvis vi lurer på noe så snakker vi med hverandre. 
Det er travle dager men det går veldig greit. Jeg er vant til et høyt tempo og at det skjer mye rundt meg. Jeg bruker tiden godt når jeg har tid, og er nok blitt flinkere til å bruke den mer fornuftig enn jeg gjorde før. På toget på vei til høgskolen leser jeg meg opp til dagens forelesninger, jeg synes det er viktig å være godt forberedt og ikke stille med blanke ark når jeg skal begynne å lese til eksamen. 

Fagene vi tar er både veldig givende men også krevende. Det kreves mye arbeid og det er viktig å ikke la seg stresse opp.

Jeg vet hva jeg går til når jeg er ferdig med utdanningen. Det gir meg en trygghet. Jeg trives veldig godt og er i hvert fall ikke i tvil om at jeg er på rett plass.
 
lin-annette