Facebook
Gå til innholdet
Lukk
mari-og-simen
- Jeg vet ikke hvordan barnehagen vil være om 5 år, men jeg vil være med å sette mitt preg på den.

Simen Tjølsen Oftedahl

Mari Westerhus og Simen Tjølsen Oftedahl

Mari Westerhus, fra Trondheim.
Tidligere student på master i barnehageledelse og høgskolelektor på DMMH

Simen Tjølsen Oftedahl, fra Sandnes/Stavanger.
2. års student på Master i barnehageledelse og Leder av Studentparlamentet på DMMH.


Mari: Jeg hadde jobbet 22 år i barnehagen, 12 av de som styrer, da jeg bestemte meg for å ta en master i barnehageledelse. Jeg hadde behov for en utvikling etter å ha gått i samme tralten så lenge. Selv om jeg lenge hadde hatt lyst på en master var jeg i tvil, jeg tenkte det ble for vanskelig og at det ikke var noe for meg.  Etter å ha tatt styrerutdanningen ble jeg likevel overbevist om å prøve. 

Simen: Jeg kom rett fra bachelorutdanningen i Drammen, med et år som studentpolitiker imellom. Etter bacheloren følte jeg at det manglet noe, så jeg sjekket flere mastere rundt i landet. Siden jeg hadde hørt veldig mye bra om DMMH bestemte jeg meg for å søke her.

Etter masteren følte jeg at jeg mestret jobben min bedre 

Mari: Som styrer merket jeg at trykket i barnehagen økte. Det kom nye krav, og masteren har hjulpet meg veldig mye. Jeg har fått økt innsikt og forståelse om hvorfor ting er som de er og blir som de blir. Det har gitt meg en mer faglig tilnærming til de utfordringene jeg får på jobb fordi jeg forstår mer. Det er så mye nyttig fagstoff og teori som er relevant for det en holder på med hver dag. Arbeidsoppgavene blir mer interessante med en annen tilnærming.

Simen: Det er jo en del teori, men det jeg synes er noe av det viktigste er diskusjonene i klasserommet. De som har ledelsespraksis får veldig mye igjen for det i studiet. Det er spennende å diskutere teoriene opp mot erfaring til de som har jobbet noen år i barnehagesektoren.

Studiet har absolutt svart til forventingene, fagmiljøet her er ekstremt bra. Forfatterne vi hadde som pensumlitteratur på bacheloren har vi som forelesere her på på masteren. Men selv om de ansatte her er veldig godt utdannet er de også veldig lette å prate med. Vi er 37 studenter i klassen, de slipper å forholde seg til flere hundre studenter, noe som gjør at det blir en god relasjon og tone med dem.

Mari: Jeg fullførte på normert tid samtidig som jeg jobbet som styrer. Det krever hard jobbing og en fleksibel arbeidsgiver. Det setter store krav til struktur og selvdisiplin, så det er en prosess som man må jobbe litt med.  

Simen: Det som har overrasket meg mest på studiet er det høye faglige nivået, det er et skritt opp fra bachelorutdanningen. Kravene til deg som student er større, men at det er utfordrende er veldig bra. Du blir ikke tatt opp på studiet og plutselig sitter du med en master.

Masterstudiet gir meg en kompetanse jeg kan bruke til å gjøre arbeidsdagen bedre og til å løfte frem barnehagen 

Simen: Jeg synes masteren er lagt opp på en oversiktlig måte, foreleserne våre er veldig flinke til å koble sammen emnene for å få en helhetlig utdanning. Masterstudiet gir meg en kompetanse jeg kan bruke til å gjøre arbeidsdagen bedre og løfte frem barnehagen. Jeg vet ikke hvordan barnehagen vil være om 5 år, men jeg vil være med å sette mitt preg på den. Barnehagen er i stadig utvikling, det finnes mange spennende jobber som etterspør erfaring i barnehageledelse.

Mari: Jeg hadde ikke tenkt så mye over at jeg skulle gå i en klasse og få nye venner men klassemiljøet kan ikke undervurderes. Det var helt unikt, vi fikk mye støtte fra hverandre. Vi opprettet vår egen SFO, skolefritidsordning, og vi har fremdeles kontakt og deler opplevelser med hverandre.  Noen er tilbake i barnehagen, andre jobber i offentlig forvaltning eller som lektorer på her på høgskolen. Det åpner seg nye muligheter i arbeidslivet med en masterutdanning.

Simen: Det er et godt miljø i klassen, som består av en blanding av styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere. Det er en fin arena å drøfte problemstillinger fra barnehagen for de som er styrere i små kommuner og mangler noen å snakke med. Vi prøver også å treffes utenom studiene, og linjeforeningen er åpen også for masterstudenter.

Med et eget masterkontor på campus har du også en arbeidsplass tilgjengelig. Mange av studentene pendler til samlingene, da er det fint å ha en fast plass å kunne jobbe. 
 
mari-og-simen