Facebook
Gå til innholdet
Lukk
ole_ekker_dmmh_09_11_2020_imgp1281_mindre-2
- Det viktigste for meg er at studentene skaper sin egen utdanning, finner ut hva de selv står for mens de samtidig forholder seg til styringsdokumenter og lovverk.

Marit Kanstad

Møt Marit Kanstad

Førstelektor i pedagogikk, underviser på barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse og  NECEC-studiene, praksisveileder

marit-k-intervvjuside
Da jeg var barn flyttet jeg veldig ofte. Jeg husker jeg rømte fra barnehagen og jeg hadde tenkt å studere noe innenfor naturfag, ikke pedagogikk. Men jeg trivdes så godt da jeg jobbet ett år i barnehage etter gymnaset, så personalet rådet meg til å ta studiet.  

Etter utdannelsen jobbet jeg som bistandsarbeider for SAIH, studentenes internasjonale hjelpefond, i Nicaragua. Jeg jobbet i barnehage og med gatebarn og opplevde et land i oppløsning, et land som hadde et relativt høyt utdanningsnivå på befolkningen men som var sterkt preget av store politiske konflikter og langvarig undertrykkelse av minoritetsbefolkningene. 

Erfaringene mine fra Nicaragua har gitt meg en ekstra interesse i å jobbe med kulturelt mangfold, som er ett av mine to hovedarbeidsområder.

Det andre området er de yngste barna i barnehagen. Det er spennende å se hvordan synet på hva som er regnes som best for barn endrer seg gjennom tidene.

Et sted det er veldig synlig er på Toddlerfestivalen, som vi har arrangert i snart 30 år. Her har 3. klassestudentene ansvaret for å arrangere en egen festival for toddlerne, 1-2 åringene. Mens de før la mye vekt på aktiviteter for barna, som diverse forestillinger, er de nå mer opptatt av at barna skal ta del i aktivitetene, de får bruke sansene sine og utforske det rundt seg.

En annen av oppgavene mine på høgskolen er å være praksisveileder, en veileder og kontaktperson mellom studenten og barnehagen. Det er en oppgave jeg liker veldig godt. Det er tidkrevende men spennende, jeg jobber med alt fra hverdagslige frustrasjoner til alvorlige saker knyttet til personlige og faglige utfordringer.

Du kan realisere mange av interessene dine som barnehagelærer

Det jeg likte med barnehagen er at jeg opplevde det som et veldig fritt yrke, jeg fikk brukt mange sider ved meg selv. Det synes jeg fremdeles. Det er et yrke som rommer mye. Det flerfaglige innholdet i barnehagens styringsdokumenter gir utrolig mange muligheter og handlingsrom. Både på jobb i barnehagen og her på DMMH har jeg gledet meg til hver eneste arbeidsdag. 

Jeg ble imponert over sammenhengen i utdanningen da jeg begynte som lærer på DMMH, og det er jeg fremdeles. Praksis, pedagogikk og de andre fagene henger sammen og er bundet sammen av en pedagogisk overbygning. Synet mitt på barn, barndom og arbeidet i barnehagen falt nært sammen med hvordan man tenker her, samtidig er det høyt under taket her og lov å stille kritiske spørsmål. 

Jeg liker å utfordre studentene

Det er mange sannheter i pedagogikken, mange ulike måter å skape en god barndom på. Det viktigste for meg er at studentene skaper sin egen utdanning, finner ut hva de selv står for mens de samtidig forholder seg til styringsdokumenter og lovverk. De må forstå ulike teorier og tørre å være kritiske. Jeg bringer inn ulike faglige perspektiver i undervisningen og trener studentene på å utvikle sine analytiske evner. Jeg pleier å si hva jeg selv mener, men liker å overraske dem og overdriver og setter ting på spissen. Det er sjelden stille i mine timer, bortsett fra når jeg snakker, jeg liker å skape debatt i klasserommet. 

Jeg prøver å støtte studentene i deres egne tanker og vi har stadig paneldebatter om for eksempel ulike syn på lek og læring, verdien av barnehagen og barnehagen i et samfunnsperspektiv. Ekstra spennende er det i de klassene der det er et språklig og kulturelt mangfold.

Må kunne argumentere

Som barnehagelærer må du kunne stå for valgene dine. Du kommer til å møte foreldre, eiere og andre som har ulike faglige bakgrunner, da må du kunne begrunne de avgjørelsene du tar, ikke bare synse og mene. 
Du er ikke ferdig med utdannelsen din når du går ut døra på DMMH. Som barnehagelærer må du bringe oppdatert kunnskap inn i barnehagen hele tiden. Barnehagen må være dynamisk, skape endring og endre seg i takt med de endringer som hele tiden pågår i samfunnet.