Facebook
Gå til innholdet
Lukk
marte-n.
Jeg vil bli barnehagelærer, for å ha en jobb der jeg utgjør en forskjell for noen.

Marte Nydal

Møt Marte Nydal

Fra Vikhammer, Trøndelag
3. års student på barnehagelærerutdanningen

Etter videregående skole jobbet jeg 1 år i barnehage, og så begynte jeg på barnehagelærerstudiet i 2015. Men den gangen var jeg ikke helt klar for å studere så jeg slutta etter et par måneder.

Jeg tok opp noen fag og begynte på en bachelor i nordisk språk og litteratur, og så jobbet jeg en del i en barnehage. For jeg liker jo så godt å være i barnehagen. Da jeg innså det bestemte jeg meg for å begynne på barnehagelærerutdanningen igjen.

Jeg vil bli barnehagelærer, for da har jeg en jobb der jeg gjør en forskjell for noen. Barnehagelærerutdanningen er også en utdanning jeg kan bygge videre på. Det appellerer til meg å hele tiden lære noe mer. 

Jeg ønsker å være en barnehagelærer barna husker fordi jeg har gjort noe bra. Barna er de viktigste borgerne i samfunnet. De har ikke stemmerett, men de er framtida. Det er så viktig at vi behandler barna på rett måte, alt vi lærer om de tidligere årene er så viktig.

Teorien henger sammen med praksis

Pedagogikk er det mest spennende faget vårt, fordi det er så direkte knyttet opp mot de erfaringene vi gjør oss i praksis. Vi er mange uker i praksis og da ser vi hvordan teorien henger sammen med det arbeidet som gjøres i barnehagen.  

Noe av det som er mest krevende er praksis. Det er veldig gøy, og du blir populær blant barna som et nytt fjes i barnehagen, men det innebærer også mye arbeid og etterarbeid. Det er krevende å ha en 6 timers arbeidsdag som toppes av innleveringer og refleksjoner om ettermiddagen. Men det er viktig å ta ting etter hvert, det straffer seg å utsette oppgavene. 

Bacheloroppgave

Klassen min er veldig sammensatt. Noen har jobbet mange år i skole og har barn selv mens andre kommer rett fra videregående. Men alle har noe å bidra med. Studiet kan kjennes overveldende noen ganger, det er mye nytt stoff men det er også veldig givende og spennende. Det er lav terskel for å ta kontakt med lærerne om noe er uklart. Samtidig er de flinke til å variere undervisningsformene. Jeg liker også at vi har så mange varierte eksamensformer, både muntlige og skriftlige eksamener, mappeeksamen, hjemmeeksamener og opptredener. 

I det siste semesteret vårt skriver vi en bacheloroppgave. Jeg har jo en forkjærlighet for språk, det kan knyttes opp mot så mange andre områder som pedagogikk, drama og musikk, så jeg kommer nok til å skrive noen innen dette feltet. Hvis jeg tenker enda lengre fram er det godt mulig at jeg søker meg inn på master i spesialpedagogikk etter bachelorgraden, der er jo språk veldig relevant. 

Tett samhold

Studiet på en høgskole er veldig forskjellig fra universitetsmodellen. Her er det tett kontakt mellom studenter og lærere, og tette bånd innad i klassen. Vi drar på turer både med og uten overnatting. Når du padler i kano sammen blir man kjent. Det er veldig representativt for hvordan man jobber i barnehagen, du jobber tett både med barn, familier og kollegaer. 

Utdanningen tvinger deg til å tenke på hvordan du er i møte med barna, du blir nødt til å rette opp ryggen og strekke ut en hånd.

Dette er ikke et studie der du gror fast. Det passer godt hvis du liker å være fysisk aktiv. Du må fordype deg i fagstoff og skrive flere tekster, samtidig har du fag som drama og kunst og håndverk som er med på å gjøre studiedagene veldig varierte. Du lærer også å være i samspill med andre, og finner snart ut at det er en sterk sammenheng i alt vi gjør gjennom utdanningen. 
 
marte-n.