Facebook
Gå til innholdet
Lukk
mosa-tahir-mosa-khudor-al-hussiny
- Du går ikke her bare for å få en utdannelse og bli ferdig. Det settes krav til deg. Jeg vil jo at barnet mitt skal gå i en barnehage der folk er flinke til det de gjør. 

Mosa Al-Hussiny

Møt Mosa Al-Hussiny

Fra Trondheim/Irak
Deltidsstudent barnehagelærerutdanningen

Jeg kom til Norge som flyktning da jeg var 8 år. Familien min flyktet fra Irak og vi bodde nesten 7 år i en flyktningeleir. Bakgrunnen  min sitter i meg og er med meg i jobben min. Jeg har truffet flyktningebarn fra Syria og det jeg selv har opplevd har nok gitt meg en litt større forståelse for hvilke behov de har i barnehagen. Jeg vil gjerne jobbe med flyktninger, men i ordinære omstendigheter som i barnehagen, å utdanne meg til sosionom eller barnevernspedagog hadde blitt litt for nært min egen situasjon. 

Nytt syn på barnehagen

Helt siden jeg ble ferdig med utdannelsen som barne- og ungdomsarbeider har jeg hatt jobb i barnehage. Jeg er en person som ønsker å være i kontinuerlig utvikling, og jeg skjønte at jeg måtte ta mer utdanning. Det er så mange veier å gå innen barnehagefeltet og etter å ha jobbet litt som pedagogisk leder ble jeg interessert i ledelse.

Jeg har en liten datter og kona mi er student, så da ble det naturlig for meg å velge deltidsutdanningen. Som barne- og ungdomsarbeider har jeg en del kunnskap fra før, men da jeg begynte på høgskolen oppdaget jeg at her går vi mye mer i dybden av fagene. Jeg fikk bedre forståelse og et annet syn på mye av det jeg trodde jeg kunne. Når jeg er tilbake i barnehagen mellom studiesamlingene merker jeg at jeg har fått en ny forståelse av driften og tankene som ligger bak det pedagogiske opplegget. 

Det settes krav til deg på deltidsutdanningen

Det er mye av det vi lærer her som alle som jobber i barnehage burde ha kjent til. Det er mye som skal inn i løpet av en samlingsuke og det krever hardt arbeid. Når du velger deltid krever det mye mer egenaktivitet og struktur på egne vegne. Men du går ikke her bare for å få en utdannelse og bli ferdig. Det settes krav til deg. Jeg vil jo at barnet mitt skal gå i en barnehage der folk er flinke til det de gjør. 

Vi har et utrolig bra klassemiljø, det er veldig hyggelig å være på samlingene. Alle setter av tid til å møtes sosialt under samlingene, vi har studiegrupper og snapgrupper. DMMH har mange veldig gode lærere, du merker at her er det folk som har jobbet med mennesker. Studiet er også bra oppdatert, det er ikke sånn at det bare er ett syn på hvordan barnehagen skal være. Det er et mangfold ute i barnehagene og vi må ikke tenke på de som samlebånd. Barnehagene speiler samfunnet og det må være rom for mange typer barnehagelærere.

Vi er med på å forme framtida

Jobben som barnehagelærer er veldig givende. Det er en veldig viktig jobb, vi har fått et mandat som går på det viktigste vi har – framtida vår. Vi er med på å forme framtida.  Som barnehagelærer vil jeg være for alle, en som ser alle. Først og fremst vil jeg møte barna på en positiv måte. Det skal være positivt å være sammen med meg, jeg vil være en person både barna, foreldrene og kollegaene mine stoler på. Jeg vil være kompetent og gjøre det godt i faget mitt, og ikke minst være i konstant utvikling. 

Jeg gleder meg veldig til å dra i praksis. Jeg har vært ansatt i den samme barnehagen i 10 år, det blir spennende å se hvordan andre jobber. Det blir også interessant å være i barnehagen som student i stedet for å være en flink assistent.
 
mosa-tahir-mosa-khudor-al-hussiny