Facebook
Gå til innholdet
Lukk
siri-bull-karlsen
- Jeg er en pådriver for at barn trenger kunst og det må de få. 

Siri Bull Karlsen

Møt Siri Bull Karlsen

Fra Kolbotn, Viken

2. års student på Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Jeg har alltid vært opptatt av kunstfag og kunne tenke meg å jobbe med barn. Jeg er utdannet innen interiør, men det er en vanskelig bransje å få fast jobb i. Familie og venner anbefalte DMMH, og jeg tenkte jeg kunne prøve å se hvordan barnehagelærerutdanningen var. Etter første praksisperiode visste jeg at dette var helt rett. Det var en helt annerledes hverdag enn det jeg hadde sett for meg. 

Kunstfagene har vært med meg lenge og jeg valgte derfor linja med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk. Jeg har alltid hatt en trang til å holde på med hendene og gjøre noe kreativt. Jeg syntes linja var veldig spennende, men vi rakk ikke å gå så dypt inn i alt jeg er interessert i. Derfor syntes jeg det var veldig givende å jobbe med bacheloroppgaven, jeg fikk arbeide med mitt eget lille forskningsprosjekt i barnehagen. Etter å ha tatt bachelorutdannelsen på DMMH gikk jeg rett på masteren i barnekultur og kunstpedagogikk.

Jeg er en pådriver for at barn trenger kunst og det må de få 

Jeg tror det er et veldig stort behov for kunstfag i barnehagen og på andre arenaer der barn er til stede. Mange barn blir ikke eksponert for kunst i hjemmet og opplever et press for å skaffe seg en realfaglig utdanning.

Man blir motivert av å jobbe med det man interesserer seg for og som ligger hjertet nært. I masterstudiet kan vi fordype oss i musikk, drama, litteratur eller kunst og håndverk. Det er også mulig å jobbe tverrfaglig. Vi har en faglærer til hvert av fagene, den læreren blir også veilederen din. Vi arbeider individuelt med det vi selv ønsker å fordype oss i og veileder blir plukket ut på bakgrunn av tema og valgt område innenfor kunstfagene.  

Jeg er opptatt av bærekraft og gjenbrukt, høgskolen og ikke minst barnehagene fokuserer på at materialer og det vi produserer skal være holdbart.

Studentpolitikk

Gjennom studietiden har jeg vært med i flere råd og utvalg. Det er arbeidskrevende men jeg er interessert i politikk og har lært mye. Nå sitter jeg i Styret til høgskolen. Jeg har lett for å lese sakspapirer og økonomi, og jeg synes det er givende å være med. Det er veldig hyggelig å møte de eksterne fra styret, i tillegg til andre studenter og lærere ved høgskolen på tvers av linje og årskull. 

Fra bachelor til master

Jeg har blitt veldig overrasket over hvor godt miljø det er i klassen, vi har alle svært ulik bakgrunn. Flertallet er barnehagelærere men vi har også blant annet en arkitekt, en danser og flere som jobber innen kunstfag. Vi er fra 22 til 50 år og kommer fra flere steder i landet. Under samlingsukene går vi alltid ut og spiser eller på teater eller andre kulturelle aktiviteter.  Det er noen flere i tillegg til meg som kommer rett fra bachelorstudiet, vi møtes ofte i mellom samlingene og har laget en uformell studiegruppe. 

Det er en overgang å gå fra et planlagt studie med et fast opplegg til en master der mye er opp til deg selv. På bachelorutdanningen var det mange innleveringer og arbeidskrav. Det er en utfordring å pushe seg selv de ukene vi ikke har undervisning. Andre ganger er man i en flyt uten å tenke på klokka. Å jobbe 12 timer i strekk med en oppgave er ikke så slitsomt som man kunne tro, tvert imot er det spennende å jobbe med det jeg interesserer meg for. 

Fordelen med å gå rett fra en bachelor er at vi er veldig drevne i å skrive fagtekster og referanser. Så det er ikke så skummelt å begynne som det kan høres ut. Vi har den teoretiske biten øverst i ryggsekken. Samtidig har de andre mer praksis og erfaring som også kommer til nytte. De kjenner til situasjoner som de ønsker å fokusere på under studiet. Vi har veldig mange spennende faglige diskusjoner i klassen, med veldig forskjellige synspunkt, det er veldig fint og ikke minst lærerikt at vi har en slik fordeling av studenter. 

Samtidig har vi en veldig nærhet til lærerne. Vi kan dukke opp på kontoret og spørre om ting. I utgangspunktet blir veiledning lagt til samlingsukene, både individuelt og i grupper, men det er også mulig å få det til andre tider ved behov.