Gå til innholdet
Lukk
sonja-kibsgard-3
Jeg er glad i studentene, jeg gråter når de slutter og er glad når de kommer. Men det som er viktigst er barna. Derfor skal de studentene vi uteksaminerer være pedagoger som kan ivareta barna på en god måte, med nærhet, kjærlighet og forståelse.

SONJA KIBSGAARD

Møt Sonja Kibsgaard

Dosent, underviser på Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse.

sonja-kibsgaard-dmmh
Når studentene begynner i første klasse holder jeg en forelesning for alle klassene. Jeg kaller forelesningen «Hva er et barn» basert blant annet på et forskningsprosjekt jeg har gjort hvor barn har blitt stilt dette spørsmålet. Studentene kommer hit for å arbeide med barn og da vil jeg at det første de møter skal handle om barn. Jeg er en førskolelærer med mye erfaring. Å bli møtt med livet i barnehagen gir en forståelse for verdien av nærhet og kjærlighet. 

Forelesningen handler om å skape mening for studentene i forhold til det yrket de skal ut i. Jeg bruker mange av mine fortellinger fra tida mi som førskolelærer i barnehagen, sett i lys av relevant forskning i forhold til lek, samspill, vennskap, humor og glede, som er grobunnen for at barn skal få en god barndom.

Studentene må ivaretas så de blir gode barnehagelærere

Jeg har et stort hjerte for studentene. Både fordi jeg er veldig interessert i det yrket som de skal ut i og fordi jeg føler meg ansvarlig for at vi sender ut studenter som skal ivareta barna på best mulig måte. Jeg er glad i studentene, jeg gråter når de slutter og er glad når de kommer. 

Men det som er viktigst er at vi sender ut gode barnehagelærere med en faglig god ballast og et hjerte for jobben de skal gjøre i barnehagen. Barna er prisgitt de voksne i barnehagen. Studentene må ha med seg en profesjonell kjærlighet ut i barnehagen. Hvis studentene føler seg ivaretatt vil dette kunne gjenspeile seg i kontakt med mennesker de møter i barnehagen. Det handler om holdningskompetanse og etisk bevissthet.

Vi må forstå de som ikke er lik oss selv.

Kjærlighet, nærhet og nærvær er viktige begrep for meg, både student og lærer må føle på nærhet og nærvær. Lærerne må ta i mot enkeltstudenten, stille krav og sørge for at de har med seg en ballast som gjør dem i stand til å skape nærvær med barnet og andre de møter i barnehagen.  

Jeg jobber mye med å få studentene til å se det enkelte barnet samtidig som de skal forholde seg til grupper med barn. Å skape nærhet og nærvær er ekstra utfordrende når man ikke deler det samme språket. Vi må derfor legge vekt på å kunne forstå de som ikke er lik oss selv.

Startet opp linja med vekt på flerkulturell forståelse

I 2007 var jeg en forkjemper for å starte opp linja som har vekt på flerkulturelt arbeid og internasjonalisering. Høgskolen og innholdet i undervisningen må speile samfunnet av i dag og et samfunn i endring. Vi har hatt flerkulturelle barnehager i flere år og det blir stadig flere. 

I 2009-2011 arbeidet jeg med å implementere estetiske fag inn i barnehagelærerutdanningen på universitet UNAN-Managua i Esteli, Nicaragua. Jeg var med og utarbeidet studieplanen og underviste  i tillegg på en videreutdanning for norske studenter om tema knyttet til i flerkulturell pedagogikk. 

Det var en fantastisk opplevelse å få bo i Nicaragua.  Å være en fremmed, å bo i et land, delta på møter og ikke forstå alt, det har vært lærerikt. Jeg har vært i samme situasjon som mange av våre nye landsmenn. Å ikke forstå og bli holdt utenfor er en nyttig erfaring å ha med seg til studentene. Det blir viktig å utvikle en samtalestil, i kontakt med minoritetsforeldre og kolleger som ikke deler samme språk. Samtidig kan en med bakgrunn i opphold i en annen kultur, sette seg inn i hvordan barn som nyankomne til Norge opplever en fremmed hverdag.

Anbefaler utenlandspraksis

Jeg anbefaler studentene våre å reise utenlands i praksis. I tillegg til det pedagogiske utbyttet er det lærerikt å oppleve en verden der de fleste ikke har tilgang til den velferden vi har i Norge. 

Vi har også internasjonale studenter som kommer hit og lærer om norsk barnehagetradisjon samtidig som vi får ta del i deres erfaringer fra deres hjemland.  Jeg er veldig stolt over å jobbe på en høgskole som satser internasjonalt. Det sier noe om DMMHs profil at vi er såpass framme når det gjelder internasjonalisering. 

En av våre lærere, Arve Gunnestad, har vært med å utvikle barnehagelærerutdanning i flere afrikanske land. Det arbeidet han og flere ved høgskolen har utført er utrolig viktig og inspirerende. Det er det som gjør utdanningen spennende og åpner så mange muligheter for studenter.