Facebook
Gå til innholdet
Lukk
vilde-katalog
- Synet mitt på barnehagen har endret seg, fra at barnehagen er en plass der barn leker til at jeg har fått en yrkesstolthet og en identitet rundt barnehagen som en lærende organisasjon.

Vilde Brevik Aarønes 

Møt Vilde Brevik Aarønes

Fra Gossen, Møre og Romsdal

3. års student på barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Jeg var usikker på om jeg skulle studere journalistikk, sosialantropologi eller begynne på barnehagelærerutdanningen. Jeg kjenner godt til yrket, jeg har jobbet som sommervikar i barnehage og fått gode tilbakemeldinger derfra. Siden jeg også er veldig glad i barn og jeg vet at jeg får jobb etter utdanningen bestemte jeg meg for å studere til barnehagelærer.

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Jeg er interessert i samfunnet rundt meg og ønsker å være et medmenneske med forståelse for andre. Da jeg gikk på videregående var jeg ett år på utveksling i Skottland, så jeg har kjent på det å være utenfor. Jeg vil ha kompetanse i hvordan vi kan møte andre og legge til rette for at barnehagen viser respekt og forståelse for den kulturelle identiteten til barna. Når du skal jobbe i en barnehage med barn fra mange kulturer trenger du kompetanse, så jeg valgte linja med vekt på flerkulturell forståelse. 

Utdanningen passer meg veldig bra. Det har vært et stort arbeidspress, vi skal jo ha kompetanse i det meste. Vi har sykt flinke lærere som engasjerer oss til å pushe litt mer og et godt klassemiljø. Det er lav terskel for ta kontakt med medstudenter og forelesere hvis vi lurer på noe.  Studietiden har gått veldig fort, jeg skulle gjerne ha lært enda mer. Jeg tenker litt på å ta master i barnehagekunnskap for å få enda mer forståelse for yrket. 

Yrkesstolthet

Synet mitt på barnehagen har endret seg, fra at barnehagen er en plass der barn leker til at jeg har fått en yrkesstolthet og en identitet rundt barnehagen som en lærende organisasjon.

Som barnehagelærer skal jeg gjennomføre opplegg med barna, med foreldre, jeg skal lede personale, og alt vi gjør er til barns beste. Jeg håper jeg er en som anerkjenner barna som de er, at jeg får yte mitt beste og gi barna og foreldrene det de trenger for å få en god barnehagehverdag. Som barnehagelærer skal jeg både lede barna, men jeg håper jeg også vil være barnlig nok til å være sammen med barna. Det er det viktigste, det er derfor jeg utdanner meg til barnehagelærer. 

Dette studieåret har jeg vært leder for Linjeforeninga Caeca Regina. Linjeforeninga jobber aktivt for at studentene på DMMH skal bli kjent med hverandre på tvers av linjene, og ha en plass å være sammen. Vi har et godt samhold i klassen men det er fint å ha et sted å møte studenter fra andre klasser og linjer. 

Mange interesser i barnehagen

Gjennom jobben min som Barnehagelærerstudenten på Facebook og Instagram får jeg dele hverdagen min som student her på DMMH. Jeg prøver å formidle hvor viktig det er å jobbe i barnehage. Man må ikke være en viss type person for å bli barnehagelærer, du kan like å spille ukulele, være glad i turer i naturen, være interessert i data og teknologi, uansett så er det en plass til deg i barnehagen. Du har en stor sjanse til å ta med deg interessene dine inn i studiene og bruke dem i hverdagen.

Noen er redde for fagene våre, for eksempel matematikk. Men det er ikke pugging sånn som på skolen. Her blir fagene tatt ned, vi lærer å gjøre begrepene forståelige for de barna vi skal være med. Vi jobber med undring, vi undrer oss om størrelser og volum. Undring er veldig sentralt i barnehagen. Vi undrer oss sammen med barna, vår oppgave er å skape nysgjerrighet. 
 
vilde-katalog