Gå til innholdet
elise-klokke
Man vet med sikkerhet at når man er ferdig på DMMH så har man den kunnskapen man trenger for å bli en god barnehagelærer

ELISE FINNANGER

Møt Elise Finnanger

Fra Oslo
Barnehagelærer, tidligere student på Bachelor barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse

elise-sofa-lite
Jeg har alltid vært interessert i flerkulturalitet og språk og etter å ha jobbet en del i barnehager skjønte jeg raskt at det var behov for mer kunnskap om det flerkulturelle samfunnet. Det er et sterkt behov som stadig øker. Samfunnet er i endring, Norge er i dag et flerkulturelt land. 

Det er viktig at dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen er starten på utdanningsløpet. Den er viktig for alle barn, spesielt nødvendig er den for barn med annet morsmål enn norsk. Barnehagen gir et godt grunnlag for videre skolegang.

Vi lærer mye på linja

Vi lærer hvordan vi skal jobbe med alle barn, uansett nasjonalitet. Fokuset er ikke kun på de flerkulturelle barna, men på alle. Vi snakker mye om identitet. Vi behøver ikke reise langt for å finne andre kulturer, vi har blant annet hatt et lengre prosjekt om samisk kultur. 

På oppdrag fra DMMH drev jeg fra 2016 - 2018 Facebooksiden Barnehagelærerstudenten. Der blogget jeg om min studiehverdag som student her slik at interesserte kan følge en students syn på studiehverdagen ved DMMH. Facebooksiden er nå overtatt av en annen student på høgskolen.

Engasjement utenfor studiet

Det er generelt mange muligheter til å engasjere seg på DMMH. Jeg har også fått være med på messer og stått på stand for høgskolen. Det gjorde jeg veldig gjerne, jeg var jo stolt over å gå på DMMH. Jeg vil være med og inspirere andre til å ta den utdannelsen som vi gjør, jeg ser jo det er behov for den. Vi kan inspirere elevene og gi dem en smakebit av studiehverdagen. 

God kontakt med lærerne

En forskjell jeg ser i fra tidligere skolegang er at på DMMH inkluderer lærerne deg mer. De er interessert i det du har å komme med på en helt annen måte, og er veldig inkluderende. At så mange av lærerne våre har skrevet pensumbøkene gjrde det lett å få helt konkrete svar om det var noe jeg lurte på. 

Her på DMMH lærte jeg om det jeg brenner mest for, av de beste. Man vet med sikkerhet at når man er ferdig på DMMH så har man den kunnskapen man trenger for å være en god pedagogisk leder.