Gå til innholdet
ingridm-bord-2
Klassemiljøet vårt var veldig godt, med et stort spenn i bakgrunn og alder.
INGRID KRISTIN LIEN OG MARIANN STEINSVOLL

Møt Ingrid Kristin Lien og Mariann Steinsvoll

Fra Melhus, Trøndelag
Barnehagelærere og tidligere studenter ved Bachelor barnehagelærer deltid

ingridmtrappa-2
Ingrid: Vi bor på et lite tettsted hvor det ikke var nok pedagoger. I korte perioder har vi begge fått dispensasjon for å fungere som pedagogisk ledere. 

Jeg har jobbet i barnehage siden 1998 og hadde lenge tenkt på å utdanne meg til barnehagelærer, jeg ønsket å lære mer teori og få en faglig trygghet i jobben min. Men jeg fattet ikke mot før eieren av barnehagen foreslo at vi søkte DMMH. 

Mariann: I tillegg til at det var viktig for barnehagen at vi fikk mer kompetanse er det også viktig for min egen del å ha et papir på det jeg jobber med og den kunnskapen jeg har.

Arbeidskrevende utdanning

Ingrid: Deltidsutdanningen krever mye arbeid, også på egen hånd, men vi kom fort inn i det. Vi oppdager jo gjennom studiet at vi vet hva det snakkes om og at vi gjør mye rett. I 2. studieår falt ting mer på plass. Vi visste bedre hva vi gikk til og hva høgskolen forventet av oss. Dagene på DMMH gikk overraskende fort. Det er et tegn på at de er spennende og lærerike. 
Mariann: Skolearbeidet gikk gjerne i bolker med travle og mindre travle perioder. Jeg jobbet 100 % ved siden av, og det lot seg absolutt kombinere med studiene. For meg passet det veldig godt å jobbe på denne måten. Jeg gledet meg til hver samling og sier til alle som tenker på å ta deltidsutdanningen at det må de gjøre. Hvis en har lyst til å begynne på utdanningen så er det bare å prøve seg.

Klassemiljø

Ingrid: Klassemiljøet vårt var veldig godt, med et stort spenn i bakgrunn og alder. Flesteparten kom fra Trøndelagsområdet, men vi var også studenter fra Møre, Hedmark og Oslo. Den yngste var 20 år og den eldste 53 men vi merket ikke mye til aldersforskjellen. 

En person i klassen vår jobbet ikke ved siden av studiene. Hun hadde bedre tid og leste mer enn oss, men vi andre hadde erfaringen som gjør teorien lettere.
  
Vi arbeidet sammen for å hjelpe hverandre, vi hadde det samme målet. Det var godt å komme i klassen. Samtidig var Mariann og jeg veldig heldige som kunne støtte oss på hverandre. Vi delte erfaringer og ting vi lurte på.

Mestring av teknologi

Mariann: Det var mange gruppeoppgaver på deltidsutdanningen og vi hadde mye kontakt med studiegruppen vår. Sammen ble vi gode, vi hjalp hverandre til å bli gode. Når vi ikke var på høgskolen jobbet vi med oppgavene på et felles elektronisk dokument, vi Skypet og vi møttes fysisk av og til. 

Ingrid: Å utnytte teknologien var en ny erfaring for oss, og kanskje noe av det som har vært mest utfordrende ved å begynne å studere i voksen alder. I begynnelsen måtte vi få hjelp fra familiene våre til dette, men nå klarer vi det meste selv.

Mariann: Det er artig å lære mer om teknologi, som slett ikke var så vanskelig som jeg hadde trodd. En kan lære også om en er godt voksen. 

Noe vi også har lært masse av er å være i praksis. Etter det første året på utdanningen kan vi ha en praksisperiode i barnehagen der vi er ansatt, i de andre periodene må vi være i andre barnehager. Det har vært veldig lærerikt, alle som jobber i barnehage burde vært på hospitering. 

Jeg er veldig stolt av å jobbe i barnehage

Ingrid: Det gir meg så mye å se at barna opplever mestring. Å kunne hjelpe og støtte dem opp, løfte dem frem slik at de blir de beste av seg selv. Jeg føler jeg er viktig for barna. Barnehagen gjør en kjempeviktig jobb for barna. 

Av og til spør folk jeg treffer om hvordan jeg orker å jobbe i barnehage, de sier det er mye bråk og skrik og sånn. Da sier jeg de må komme og være her selv, og få oppleve hva vi virkelig gjør. 

Mariann: Jeg er veldig stolt av å jobbe i barnehagen, jeg mener vi gjør noe godt for barna. Jeg er veldig opptatt av å se enkeltbarnet, det å være der for hvert enkelt barn. Vi blir veldig knyttet til barna i barnehagen. Det er en viktig jobb å være der for barna, samtidig gir det meg veldig mye tilbake.