Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre dokumenter som er relevante for det studiet du har søkt om opptak til i Søknadsweb innen søknadsfristen som er oppgitt på studiesiden og i Søknadsweb. 
En fullstendig oversikt over opptakskrav finner du på nettsiden for studiet du søker på. Saksbehandler kan etterspørre mer spesifikk dokumentasjon dersom dette er påkrevd.

Dokumentasjon ved opptak til master og VU

Dokumentasjon av høyere utdanning

Du må dokumentere utdanning på følgende måte:
 
  1. PDF eller bilde av originalt vitnemål og karakterutskrift. Last opp dokumentene via "Mine dokumenter" i Søknadsweb.
    Og/eller
  2. Resultatutveksling. Du må sjekke at karakterene dine vises etter at du har registrert søknaden, og at du er registrert med en fullført grad. Resultatene finner du under "Eksterne resultater" i Søknadsweb.
Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på utdanning som er avlagt ved DMMH etter 2003. Du kan selv se om vi har tilgang på din utdanning i Søknadsweb. 

C-krav ved opptak til masterutdanning

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.


Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet

Hvis du har førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning etter gammel modell og ikke oppfyller C-kravet, kan du legge ved dokumentasjon på videreutdanning ved DMMH eller annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet ditt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

  • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
  • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
  • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet ditt vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Arbeidsattester

Alle arbeidsattester må være daterte og signerte, inneholde start- og sluttdato for stillingen, samt beskrivelse av stillingens størrelse. Dersom opptakskravet til utdanningen innebærer en spesifikk stillingstype, må dette også være beskrevet. All dokumentasjon på arbeid må lastes opp i et uredigerbart format (PDF/bilde).

Du må laste opp dokumentasjon på praksis innen søknadsfristen, hvis dette er et opptakskrav til studiet du søker. 

For deg som avslutter utdanning ved en annen institusjon denne våren

Dokumentasjonsfristen er 1. juli. Du må sjekke at karakterene dine vises etter at du har registrert søknaden, og at du er registrert med en fullført grad. Resultatene finner du under "Eksterne resultater" i Søknadsweb. Hvis ikke fullført grad vises innen 1. juli må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet på dette.

For deg som søker på videreutdanning via Utdanningsdirektoratet

Det er egne frister for å søke om opptak til disse studiene. Det er også en egen frist for opplasting av dokumentasjon. Se hvert enkelt studium sin nettside for mer informasjon.

Språkkrav for deg med utdanning fra utlandet

Du må dokumentere at du oppfyller språkkrav i norsk og engelsk. Her gjelder de samme kravene som ved opptak via Samordna opptak. Se informasjon om dette på Samordna opptak sine nettsider om krav til norsk og engelsk.

Hvis du har fullført videregående skole i Norge eller et annet skandinavisk land, kan du dekke språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Du kan lese mer om kravene til de spesifikke landene på Samordna opptak sine nettsider om utenlandsk utdanning.

Dokumentkontroll

Vær oppmerksom på at DMMH kan kreve at søkere som blir tatt opp viser frem originale vitnemål/karakterutskrifter og attester. Forfalskning er straffbart, og forsøk på dette vil politianmeldes.

Generell studiekompetanse

For studier med generell studiekompetanse som opptakskrav
For at vi skal kunne poengberegne din søknad, må du laste opp ditt vitnemål fra videregående eller annen dokumentasjon som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse. Du kan lese mer om hvordan du dokumenterer generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider.

For master- og videreutdanninger som krever bachelorgrad
Når du logger inn i Søknadsweb og registrerer din profil, vil det nederst i denne profilen være en overskrift med teksten "generell studiekompetanse". Har du allerede en profil, kan du se det samme ved å trykke på navnet ditt øverst i høyre hjørne, slik at du får opp en meny. Velg «min profil» Der finner du informasjon nederst i profilen om du er registrert med generell studiekompetanse. 

Dersom du er registrert med generell studiekompetanse, trenger du ikke laste opp dokumentasjon på dette. Er du ikke registrert med generell studiekompetanse, må du laste opp dokumentasjon som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse. Vi kan ikke ferdigbehandle din søknad uten dette. 

Dersom du fikk opptak til din bachelorutdanning på bakgrunn av en unntaksregel (realkompetanse eller dispensasjon) ber vi om at du kontakter institusjonen du fikk opptak ved for å få utstedt en bekreftelse på ditt opptaksgrunnlag.