Gå til innholdet

Dokumentasjon ved opptak til master og videreutdanning

Vitnemål, karakterutskrift, attester og andre dokumenter som er relevante for det studiet du har søkt opptak til, må lastes opp via "Mine dokumenter" i Søknadsweben innen 1. mai. 

Last opp dokumentene i Søknadsweb.

Vi godtar kun skanning til PDF eller bilde av originalt vitnemål og karakterutskrift. Elektronisk vitnemål/karakterutskrift (f.eks. fra Vitnemålsportalen) aksepteres IKKE som dokumentasjon.

Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon. Resultatutveksling alene er IKKE tilstrekkelig dokumentasjon.

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på utdanning som er avlagt ved DMMH etter 2003.  

Du må laste opp dokumentasjon på praksis innen 1. mai, hvis dette er et opptakskrav til studiet du søker. 

For deg som har morsmål fra land utenfor Norden

Du må dokumentere at du oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. Se Lovdata.

For deg som avslutter utdanning ved en annen institusjon våren 2019

Du må laste opp foreløpig karakterutskrift via "Mine dokumenter" i søknadsweben innen 1. mai, og endelig vitnemål og karakterutskrift innen 1. juli. Dersom du ikke får vitnemål og karakterutskrift fra lærestedet innen 1. juli, kan vi godta resultatutveksling midlertidig – forutsatt at informasjon om fullført grad og fullførte emner fremgår tydelig. Endelig vitnemål/karakterutskrift må da ettersendes.

For deg som søker på videreutdanning via Utdanningsdirektoratet

Det er egne frister for å søke om finansiering og opptak til disse studiene. Det er også en egen frist for opplasting av dokumentasjon. Se hvert enkelt studium sin nettside for mer informasjon.

Dokumentkontroll

Vær oppmerksom på at DMMH kan kreve at søkere som blir tatt opp viser frem originale vitnemål/karakterutskrifter og attester. Forfalskning er straffbart, og forsøk på dette vil politianmeldes.