Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre dokumenter som er relevante for det studiet du har søkt om opptak til i Søknadsweb innen 15. april. 
Du må dokumentere utdanning på følgende måte:
 
  1. PDF eller bilde av originalt vitnemål og karakterutskrift. Last opp dokumentene via "Mine dokumenter" i Søknadsweb.

    og/eller

  2. Resultatutveksling. Du må sjekke at karakterene dine vises etter at du har registrert søknaden, og at du er registrert med en fullført grad. Resultatene finner du under "Eksterne resultater" i Søknadsweb.

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på utdanning som er avlagt ved DMMH etter 2003.  

En fullstendig oversikt over opptakskrav finner du på nettsiden for studiet du søker på.

Du må laste opp dokumentasjon på praksis innen 15. april, hvis dette er et opptakskrav til studiet du søker. 

Når du logger inn i Søknadsweb for første gang, må du registrere personalia på «Min profil». Nederst på profilen, under overskriften «Generell studiekompetanse» vil det vises om du er registrert med generell studiekompetanse i våre systemer. Dersom det ikke står at du er registrert med generell studiekompetanse der, må du laste opp vitnemål fra videregående skole som viser at du har generell studiekompetanse.

For deg som har morsmål fra land utenfor Norden

Du må dokumentere at du oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. Se Lovdata.

For deg som avslutter utdanning ved en annen institusjon våren 2021

Dokumentasjonsfristen er 1. juli. Du må sjekke at karakterene dine vises etter at du har registrert søknaden, og at du er registrert med en fullført grad. Resultatene finner du under "Eksterne resultater" i Søknadsweb. Hvis ikke fullført grad vises innen 1. juli må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet på dette. 

For deg som søker på videreutdanning via Utdanningsdirektoratet

Det er egne frister for å søke om opptak til disse studiene. Det er også en egen frist for opplasting av dokumentasjon. Se hvert enkelt studium sin nettside for mer informasjon.

Dokumentkontroll

Vær oppmerksom på at DMMH kan kreve at søkere som blir tatt opp viser frem originale vitnemål/karakterutskrifter og attester. Forfalskning er straffbart, og forsøk på dette vil politianmeldes.