Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Godkjenning/innpassing av tidligere utdanning

Når du har fått opptak til et studium ved DMMH, kan du søke om innpassing av emner du har gjennomført hos oss tidligere, eller utdanning du har tatt ved andre institusjoner.

Innpassing av utdanning fra DMMH Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du søker om å få innpasset tidligere utdanning fullført ved DMMH, skal du søke ved å trykke på "Innpassing av utdanning fra DMMH"

Søker du om å få innpasset ekstern utdanning, skal du registrere din søknad ved å trykke på "Innpassing av ekstern utdanning".

Ved søknad om innpassing av ekstern utdanning må all dokumentasjon legges ved når søknaden sendes. Vedleggene kan totalt ikke overskride 25 MB.

Søknader vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon (emnebeskrivelser, studieplaner mm.) er levert.