Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Innpassing av utdanning fra DMMH

Søknad om innpassing av tidligere utdanning fra DMMH

Studentnummer ved DMMH, alternativt fødselsnummer
Som vi kan nå deg på dersom vi må kontakte deg om din søknad
Hvilket studieprogram du er tatt opp til
Legg inn følgende informasjon: Emne (kode og navn) og antall studiepoeng. Vedleggene kan totalt ikke overskride 25 MB.