Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Innpassing av tidligere utdanning

Når du har fått opptak til et studium ved DMMH og har en aktiv studierett hos oss, kan du søke om innpassing av emner du har gjennomført hos oss tidligere, eller utdanning du har tatt ved andre institusjoner. 
Dokumentasjon ettersendes til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Thrond Nergaards veg 7, N-7044 Trondheim. 

Dersom du søker om å få innpasset tidligere utdanning fra DMMH, trenger du ikke å legge ved dokumentasjon. 

Dersom du søker om å få innpasset ekstern utdanning, kan DMMH innhente resultatene fra andre norske læresteder gjennom Studentweb. Om du har reservert deg mot dette, må du ettersende karakterutskrift. 

Dersom du søker overgang fra DMMH til annet studiested for å gjennomføre siste del av utdanningen din, er det vanligvis den andre institusjonen som tildeler vitnemålet. Dette avklarer du med dem. Husk at vitnemålet for samme utdanning bare skal utstedes av én institusjon.  

Ved innpassing av utenlandsk utdanning må all dokumentasjon legges ved.

Søknad om innpassing av tidligere utdanning/utdanning fra andre institusjoner

(Studentnr. ved DMMH, alternativt fødselsnr.)
Hvilket studieprogram gjelder innpassingen for?
Utdanningen som ønskes innpasset: Legg inn følgende info: Emne | Antall studiepoeng | Lærested | Semester/år | Emne(r) studiet skal erstatte