Gå til innholdet
Lukk

Innpassing av tidligere utdanning

Etter å ha fått opptak til et studium ved DMMH, kan du her søke om innpassing av tidligere utdanning.
Dokumentasjon ettersendes til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Thrond Nergaards veg 7, N-7044 Trondheim. 

Dersom du søker om å få innpasset tidligere utdanning fra DMMH, trenger du ikke å legge ved dokumentasjon. 

Dersom du søker om å få innpasset ekstern utdanning, kan DMMH innhente resultatene fra andre norske læresteder gjennom Studentweb. Om du har reservert deg mot dette, må du ettersende karakterutskrift. 

Ved innpassing av utenlandsk utdanning må all dokumentasjon legges ved.

Søknad om innpassing av tidligere utdanning

(Studentnr. ved DMMH, alternativt fødselsnr.)
Hvilket studieprogram gjelder innpassingen for?
Utdanningen som ønskes innpasset: Legg inn følgende info: Emne | Antall studiepoeng | Lærested | Semester/år | Emne(r) studiet skal erstatte