Gå til innholdet

Innpassing av tidligere utdanning

Dokumentasjon ettersendes til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Thrond Nergaards veg 7, N-7044 Trondheim. 

Dersom du søker om å få innpasset tidligere utdanning fra DMMH, trenger du ikke å legge ved dokumentasjon. 

Dersom du søker om å få innpasset ekstern utdanning, kan du krysse av i StudentWeb for at DMMH kan innhente resultater fra andre norske læresteder. Om du har gjort det, trenger du ikke å sende inn vitnemål og karakterutskrift.

Ved innpassing av utenlandsk utdanning må all dokumentasjon legges ved.

Søknad om innpassing av tidligere utdanning

(Studentnr. ved DMMH, alternativt fødselsnr.)
Hvilket studieprogram gjelder innpassingen for?
Utdanningen som ønskes innpasset: Legg inn følgende info: Emne | Antall studiepoeng | Lærested | Semester/år | Emne(r) studiet skal erstatte