Gå til innholdet

Personalarbeid og ledelse i barnehagen (oppstart høsten 2020)

Barnehagen er i dag en viktig del av offentlig sektor. 

Personalarbeid og ledelse i barnehagen

Beskrivelse av studiet

Barnehagen er en viktig del av offentlig sektor. Moderniseringen av sektoren har fått konsekvenser for barnehagens ledelse. I tillegg er barnehagen underlagt politisk innflytelse både nasjonalt og internasjonalt.

I emnet inngår ulike og kritiske perspektiver på organisasjon og ledelse, med hovedvekt på personalledelse og pedagogisk ledelse. Sentralt er utviklingen av personalets kompetanse som en viktig forutsetning for utvikling av kvaliteten på det pedagogiske arbeidet.

Opptakskrav
Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i barnehageledelse.
Spørsmål om studiet eller opptak?