Gå til innholdet

Personalarbeid og ledelse i barnehagen (oppstart høsten 2020)

Barnehagen er i dag en viktig del av offentlig sektor. 

Personalarbeid og ledelse i barnehagen

Beskrivelse av studiet

Barnehagen er en viktig del av offentlig sektor. Moderniseringen av sektoren har fått konsekvenser for barnehagens ledelse. I tillegg er barnehagen underlagt politisk innflytelse både nasjonalt og internasjonalt.

I emnet inngår ulike og kritiske perspektiver på organisasjon og ledelse, med hovedvekt på personalledelse og pedagogisk ledelse. Sentralt er utviklingen av personalets kompetanse som en viktig forutsetning for utvikling av kvaliteten på det pedagogiske arbeidet.

Opptakskrav
Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.
 

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning
 
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i barnehageledelse.
Spørsmål om studiet eller opptak?