Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Påmelding til praksis ved masterstudiet i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Masterstudiet i spesialpedagogikk er en profesjonsnær utdanning. Praksisperioden er en meningsfull og lærerik del av studiet. Høgskolen er avhengig av samarbeid med praksisfeltet og med praksislærerne for å kunne gi et studietilbud med høy kvalitet. Gode og varierte praksiserfaringer er viktig. DMMH har behov for praksisplasser i eksempelvis barnehage, skole, PPT, BFT og andre institusjoner innen spesialpedagogisk arbeid.
Studentens oppgaver i praksis inkluderer deltakelse i praksislærers arbeid, eventuelt ansvar for avtalte arbeidsoppgaver og veiledning. Hver praksislærer kan ta imot 1 eller 2 studenter i samme tidsrom. Hvordan praksistimene fordeles innen den gitte tidsrammen avtales mellom praksislærer og student.
Studentene skal ha to praksisperioder med hhv. 50 og 55 arbeidstimer:
Høst 2023:    Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse. 15 stp.
Vår 2024:     Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst. 15. stp.  

Den totale rammen fordeler seg slik:
Praksis (deltakelse i praksislærers arbeid):     50 / 55 timer
Beregnet merarbeid for praksislærer:         15 /17 timer

Praksislærer lønnes ut fra eget lønnstrinn i 15/17 timer. I tillegg kommer overtidsgodtgjøring (50 %) av denne tiden. Dette gjelder enten det er 1 eller 2 studenter hos samme praksislærer. Det er krav til praksislærer om 2.avd. spesialpedagogikk eller tilsvarende.

Påmeldingsskjema