Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Prosedyrer ved ikke bestått praksis

Beslutningsmøte

I de tilfellene hvor praksislærer gir vurderingsuttrykket ikke bestått, vil praksislærer og praksisveileder bli innkalt til møte med studieleder og leder for praksis.

Praksislærers og praksisveileders vurdering av studentens faglige og personlige innsats i praksisperioden er utgangspunkt for drøftingene på møtet.

Det er høgskolen ved studieleder som tar den formelle og endelige avgjørelsen om bestått/ikke bestått på bakgrunn av nevnte møte.

Studenten vil deretter motta skriftlig melding fra høgskolen om utfallet.