Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tildeling av praksisplass

Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag

Skjema for søknad om utsatt praksis

Søknad om refusjon av reiseutgifter i praksis

Søknad om tilrettelegging i praksis

Søknaden gjelder for ett studieår. Det kan gjøres unntak for søkere med kroniske lidelser.
Søknad må sendes senest fem uker før oppstart av praksis. Etter denne fristen vil kun søknader som følge av uforutsette/akutte omstendigheter bli behandlet. Tilrettelegging innvilges for ett studieår av gangen.