Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Prosedyrer ved tvil om godkjent praksis

Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når de målene som er satt, og det er fare for at studenten ikke får praksisperioden godkjent, har praksislærer plikt til å gi melding om dette til praksisveileder (ev. leder for praksis) ved høgskolen snarest.

Praksisveileder bistår praksislærer i vurderingen, og praksislærer gir studenten skriftlig melding om fare for at praksisperioden ikke blir godkjent.

I samarbeid med praksisveileder iverksetter praksislærer forsterket veiledning slik at studenten får anledning til å forbedre innsatsen.

Ved ikke bestått praksis har studenten etter gjeldende reglement kun anledning til få ta praksisperioden opp igjen en (1) gang til.


Drøftingsforum

I tilfeller der det er tvil om studenten har bestått praksis kan en be om et drøftingsmøte. Dette gjelder også ved tvil om godkjenning av rapport. Når rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes (av praksislærer eller praksisveileder), får studenten 5 virkedager til å forbedre den.

Drøftingsforum består av studentens praksislærer og praksisveileder. Både praksislærer og praksisveileder kan ta initiativ til drøftingsforum. Drøftingsforum avsluttes med at praksislærer setter endelig vurderingsuttrykk.