Gå til innholdet

Praksiskalender

Praksis i barnehagelærerutdanningen har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 95 dager gjennomføres i barnehage, og 5 dager gjennomføres i 1. trinn og SFO med fokus på overgangen barnehage-skole. Praksis i 1. trinn og SFO gjennomføres i grupper.

Praksisperioder - studieåret 2018/2019

Heltidsstudiet

1. studieår

Totalt 35 dager praksis fordelt på to perioder:

  • 10 dager praksis i uke 42-43 (15.-26. oktober 2018)
  • 25 dager praksis i uke 1-6 (2. januar - 8. februar 2019) , inkludert 3 innedager

2. studieår

Totalt 40 dager praksis fordelt på to perioder (5 dager i 1. trinn/ SFO og 35 dager i barnehage).

5 dager praksis i 1. trinn og SFO:

  • hovedmodell: uke 48 (26.-30 november 2018)
  • KF: uke 49 (3.-7. desember 2018)
  • MF: uke 49 (3.-7. desember 2018)
  • NF uke 49 (3.-7. desember 2018)

35 dager praksis i perioden uke 9–17 (1. mars - 26. april 2019)
Oppstart fredag i uke 9, påskeferie i uke 16.

3. studieår


25 dager praksis i perioden uke 45-49  (5. november - 7. desember 2018)

Deltidsstudiet

1. studieår

30 dager praksis i uke 1-7 (2. januar - 12. februar 2019)

2. studieår

30 dager praksis i uke 10-15 (4. mars - 12. april 2019)

3. studieår

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder (5 dager i 1. trinn/ SFO og 25 dager i barnehage).

5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 42 (15.-19. oktober 2018)

25 dager praksis i uke 4-5 og 10-12 (21. januar - 1. februar og 4. mars - 22. mars 2019)

4. studieår

10 dager praksis i uke 47-48 (19.-30 november 2018)

ABLU

3. studieår

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder (5 dager i 1. trinn/ SFO og 25 dager i barnehage).

5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 46 (12.-16. november 2018)

25 dager praksis i egen barnehage i uke 5-10 (28. januar-5. mars 2019)

4. studieår

10 dager praksis i egen barnehage i uke 47-48 (19.-30. november 2018)

Etter- og videreutdanning barnehagepedagogikk

10 dager praksis i uke 13-14 (25. mars-5. april 2019)

Master i spesialpedagogikk

MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst:
50 timer praksis i løpet av uke 41-44 (8.oktober- 2.november 2018)

MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse:
55 timer praksis i løpet av uke 4-6 (21. januar - 1. februar 2019)

Internasjonale studenter (NECEC)

35 dager i tidsrommet uke 35-45.

Fagdager

Hvert studieår arrangerer vi fagdager for praksislærere og styrere, med fokus på ulike tema. Fagdagene er gratis for våre samarbeidsbarnehager. Vi tar gjerne i mot forslag til aktuelle tema. Invitasjon til fagdager sendes ut i begynnelsen av semesteret.  

Møter om praksisperioden

I forbindelse med oppstart av praksisperiodene arrangeres det et møte der studenter, praksislærere, styrere og praksisveiledere/faglærere fra DMMH, deltar.

Møtene foregår vanligvis via nett. Det kreves kun tilgang til PC med internett og høytaler for å kunne delta. Informasjon om selve oppkoblingen til møtet sendes ut sammen med praksisavtalen, og møtene har en varighet på ca. to timer. Studentene drar til barnehagen og deltar i møtet sammen med praksislærer. Planer for og relevant informasjon om praksis blir gjennomgått. Student og praksislærer får anledning til å bli kjent og gjøre nødvendige avtaler. Det er anledning for praksislærere å stille spørsmål via chat.  Møtene inngår i tid til frikjøp av praksislærer som barnehagen får refundert.