Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Praksiskalender

Praksis i barnehagelærerutdanningen har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 95 dager gjennomføres i barnehage, og 5 dager gjennomføres i 1. trinn i grunnskole og SFO med fokus på overgangen barnehage-skole.

Praksisperioder - studieåret 2022-23

  

Heltidsstudiet

1. STUDIEÅR

Totalt 35 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 15 dager praksis i barnehage uke 48, 49 og 50
 • 20 dager praksis i barnehage i uke 10, 11, 12 og 13

 

2. STUDIEÅR

Totalt 40 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO:
  - Hovedmodell: uke 47
  - Linjene (KF, NF og MF): uke 48
 • 35 dager praksis i barnehage i uke 1-7

 

3. STUDIEÅR

25 dager praksis i barnehage i uke 42 - 46

 

Deltidsstudiet

1. STUDIEÅR

30 dager praksis i barnehage i uke 1 - 6

 

2. STUDIEÅR

30 dager praksis i barnehage i uke 9 – 15 (Påskeferie i uke 14, siste dag i praksis man. i uke 16)

 

3. STUDIEÅR

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder: 

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 42
 • 25 dager praksis i barnehage i uke 9-13

 

4. STUDIEÅR

10 dager praksis i barnehage i uke 47 - 48

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse (Kristiansund): 

1. STUDIEÅR

30 dager fordelt på to perioder:

 • Uke 42 - 43
 • Uke 7 - 10  

 

2. STUDIEÅR

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 46
 • 25 dager praksis i barnehage i uke 1- 5

 

3. STUDIEÅR

25 dager praksis i uke 11 - 17 (oppstart fredag uke 11, påskeferie uke 14)

 

4. STUDIEÅR

15 dager praksis i uke 45 - 47

 

Etter- og videreutdanning barnehagepedagogikk

10 dager praksis i barnehage i uke 15 - 16  

 

Master i spesialpedagogikk

-          MSKSR                 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse:

                                         50 timer praksis i uke 41- 43

-          MSSRO                 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst:
                                         55 timer praksis i uke 3 - 5

 

Internasjonale studenter (NECEC) (info om perioder kommer)

Høst 2022:         25 dager praksis i barnehage

Vår 2023:           25 dager praksis i barnehage