Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Praksiskalender

Praksis i barnehagelærerutdanningen har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 95 dager gjennomføres i barnehage, og 5 dager gjennomføres i 1. trinn i grunnskole og SFO med fokus på overgangen barnehage-skole.

Praksisperioder 2024-25

 

Heltidsstudiet

1. STUDIEÅR
Totalt 35 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 15 dager praksis i barnehage i uke 48, 49 og 50
 • 20 dager praksis i barnehage i uke 11-15


2. STUDIEÅR
Totalt 40 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 47
 • 35 dager praksis i barnehage i uke 2-8


3. STUDIEÅR
25 dager praksis i barnehage uke 42 - 46

Deltidsstudiet (BLUDEL, Campus Dalen)

1. STUDIEÅR
30 dager praksis i barnehage i uke 2 – 7

2. STUDIEÅR
30 dager praksis i barnehage i uke 9 -14

3. STUDIEÅR
Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder:
•    5 dager praksis i 1. trinn og SFO uke 42
•    25 dager praksis i barnehage i uke 9-13

4. STUDIEÅR
10 dager praksis i barnehage i uke 47 - 48

Deltidsstudiet (BLULED, Campus Kristiansund):

1. STUDIEÅR
Totalt 30 dager praksis i barnehage fordelt på to perioder:

 • 10 dager i praksis i uke 42 - 43
 • 20 dager praksis i uke 7 - 10 


2. STUDIEÅR
Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO uke 45
 • 25 dager praksis i barnehage i uke 1-6

(Oppstart torsdag i uke 1, siste dag i praksis onsdag i uke 6)


3. STUDIEÅR
25 dager praksis i barnehage i uke 11-15

4. STUDIEÅR
15 dager praksis i barnehage i uke 45-47

Etter- og videreutdanning barnehagepedagogikk (info om periode kommer)

10 dager praksis i barnehage  

Master i spesialpedagogikk (info om periode kommer)

 • MSKSR         Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse:
  50 timer praksis
 • MSSRO        Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst:
  55 timer praksis

 

Internasjonale studenter (NECEC) (info om perioder kommer)

HØST 2024:    25 dager praksis i barnehage
VÅR 2025:       25 dager praksis i barnehage