Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Praksiskalender

Praksis i barnehagelærerutdanningen har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 95 dager gjennomføres i barnehage, og 5 dager gjennomføres i 1. trinn i grunnskole og SFO med fokus på overgangen barnehage-skole.

Praksisperioder - studieåret 2021/2022

Heltidsstudiet

1. studieår

Totalt 35 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 15 dager praksis i barnehage uke 48, 49 og 50
 • 20 dager praksis i barnehage i uke 10, 11, 12 og 13

2. studieår

Totalt 40 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO:
  - Hovedmodell: uke 48
  - Linjene (KF, NF og MF): uke 49
 • 35 dager praksis i barnehage i uke 1-7

3. studieår

25 dager praksis i barnehage i uke 42 - 46

Deltidsstudiet

1. studieår

30 dager praksis i barnehage i uke 1 - 6

2. studieår

30 dager praksis i barnehage i uke 9 - 14

3. studieår

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder: 

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 42
 • 25 dager praksis i barnehage i uke 9-13

4. studieår

10 dager praksis i barnehage i uke 47 - 48.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse (Kristiansund): 

1. studieår

30 dager fordelt på to perioder:

 • Uke 42 - 43
 • Uke 7 - 10  

2. studieår

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 46.
 • 25 dager praksis i barnehage i uke 1-5.

3. studieår

25 dager praksis i uke 11-17 (oppstart fredag uke 11, påskeferie uke 15)
 

Etter- og videreutdanning barnehagepedagogikk

10 dager praksis i barnehage:
Praksis i uke 16 og 17, pluss mandag i uke 18 (tirs. 19.4.- man. 2.5)

Master i spesialpedagogikk

 • MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse: 50 timer praksis i løpet av uke 41 - 44.
 • MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst: 55 timer praksis i løpet av uke 3 - 5.

Internasjonale studenter (NECEC)

HØST 2021

 • 25 dager praksis i barnehage fordelt på 2 perioder:
  - 5 dager praksis i uke 36
  - 20 dager praksis i uke 42-46 («innedag» hver onsdag)

VÅR 2022   

 • 25 dager praksis (info om periode kommer)