Gå til innholdet

Praksiskalender

Praksis i barnehagelærerutdanningen har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 95 dager gjennomføres i barnehage, og 5 dager gjennomføres i 1. trinn og SFO med fokus på overgangen barnehage-skole. Praksis i 1. trinn og SFO gjennomføres i grupper.

Praksisperioder - studieåret 2019/2020

Heltidsstudiet

1. studieår

Totalt 35 dager praksis fordelt på to perioder:

  • 10 dager praksis i uke 42-43
  • 25 dager praksis i uke 2-6

2. studieår

Totalt 40 dager praksis fordelt på to perioder (5 dager i 1. trinn/ SFO og 35 dager i barnehage).

5 dager praksis i 1. trinn og SFO:

  • hovedmodell: uke 48
  • KF: uke 49 
  • MF: uke 49
  • NF uke 49

35 dager praksis i perioden uke 9–17
Oppstart fredag i uke 9, påskeferie i uke 15

3. studieår

25 dager praksis i perioden uke 45-49 

Deltidsstudiet

1. studieår

30 dager praksis i uke 2-7 

2. studieår

30 dager praksis i uke 9-16
Oppstart fredag i uke 9, påskeferie uke 15

3. studieår

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder (5 dager i 1. trinn/ SFO og 25 dager i barnehage).

5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 42

25 dager praksis i uke 9-13

4. studieår

10 dager praksis i uke 47-48

BLULED (Kristiansund): 

1. studieår 30 dager praksis i uke 7-12

ABLU

4. studieår

10 dager praksis i egen barnehage i uke 47-48

Etter- og videreutdanning barnehagepedagogikk

10 dager praksis i uke 12 og  13

Master i spesialpedagogikk

MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse: 
50 timer praksis i løpet av uke 41-44

MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst:
55 timer praksis i løpet av uke 3-6

Internasjonale studenter (NECEC)

HØST 2019: 30 dager praksis skal gjennomføres i perioden uke 34-45
VÅR 2020: 30 dager praksis (oppdateres)

Fagdager

Hvert studieår arrangerer vi fagdager for praksislærere og styrere. Fagdagene er gratis for våre samarbeidsbarnehager. Vi tar gjerne imot forslag til aktuelle tema. Invitasjon til fagdager sendes ut i begynnelsen av semesteret.

Nettmøte for nye praksislærere

26.sept. kl. 9.00-10.00 inviteres nye praksislærere til informasjonsmøte om å være praksislærer i barnehagelærerutdanninga ved DMMH. 

Påmeldings- og påloggingsinformasjon sendes ut på forhånd.
 


Møter i forbindelse med praksisperiodene

I forbindelse med oppstart av praksisperiodene arrangeres det et møte der studenter, praksislærere, styrere og praksisveiledere/faglærere fra DMMH, deltar. 
Møtene foregår på DMMH eller via nett. 

Ved nettmøter kreves tilgang til PC med internett og høytaler for å kunne delta. Informasjon om selve oppkoblingen til møtet sendes ut sammen med praksisavtalen, og møtene har en varighet på ca. to timer.

Der det er mulig drar studentene til barnehagen og deltar i møtet sammen med sin praksislærer. Planer for og relevant informasjon om praksis blir gjennomgått. Det er anledning til å stille spørsmål via chat. Møtene inngår i nedsatt arbeidstid til praksislærerfunksjonen.