Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Praksiskalender

Praksis i barnehagelærerutdanningen har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 95 dager gjennomføres i barnehage, og 5 dager gjennomføres i 1. trinn i grunnskole og SFO med fokus på overgangen barnehage-skole.

Praksisperioder - studieåret 2020/2021

Heltidsstudiet

1. studieår

Totalt 35 dager praksis fordelt på to perioder:

  • 15 dager praksis i uke 49-51
  • 20 dager praksis i uke 10-15 (oppstart fredag uke 10)

2. studieår

Totalt 40 dager praksis fordelt på to perioder (5 dager i 1. trinn/SFO og 35 dager i barnehage).

5 dager praksis i 1. trinn og SFO:

  • Hovedmodell: uke 48
  • Musikk, drama, kunst og håndverk: uke 49 
  • Flerkulturell forståelse: uke 49
  • Natur- og friluftsliv uke 49

35 dager praksis i barnehage i uke 2-8.

3. studieår

25 dager praksis i perioden uke 43-47.

Deltidsstudiet

1. studieår

30 dager praksis i uke 1-6.

2. studieår

30 dager praksis i uke 9 -16.
(Påskeferie uke 13, siste dag i praksis mandag i uke 16).

3. studieår

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder: 5 dager i 1. trinn/ SFO og 25 dager i barnehage.

5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 42.
25 dager praksis i barnehage i uke 9-15 (påskeferie uke 13, siste dag i praksis mandag i uke 15).

4. studieår

10 dager praksis i uke 47-48.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse (Kristiansund): 

1. studieår

30 dager fordelt på to perioder:

Uke 42
Uke 9- 15 (oppstart fredag i uke 9, påskeferie uke 13).
 

2. studieår

Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder: 5 dager i 1. trinn/ SFO og 25 dager i barnehage.

5 dager praksis i 1. trinn og SFO i uke 46.
25 dager praksis i barnehage i uke 3-7.
 

Etter- og videreutdanning barnehagepedagogikk

10 dager praksis i uke 15 og 16.

Master i spesialpedagogikk

MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse: 
50 timer praksis i løpet av uke 41-44.

MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst:
55 timer praksis i løpet av uke 3-5.

Internasjonale studenter (NECEC)

HØST 2020: utgår pga. Covid-19.
VÅR 2021: 30 dager praksis (nærmere info om periode kommer).
 

Møter i forbindelse med praksisperiodene


I forbindelse med oppstart av praksisperiodene arrangeres det et møte der studenter, praksislærere, styrere og praksisveiledere/faglærere fra DMMH, deltar. 
Møtene foregår på DMMH eller via nett. 

Der det er mulig drar studentene til barnehagen og deltar i møtet sammen med sin praksislærer. Planer for og relevant informasjon om praksis blir gjennomgått. Møtene inngår i nedsatt arbeidstid til praksislærerfunksjonen.