Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Praksiskalender

Praksis i barnehagelærerutdanningen har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 95 dager gjennomføres i barnehage, og 5 dager gjennomføres i 1. trinn i grunnskole og SFO med fokus på overgangen barnehage-skole.

Praksisperioder 2023-24

 

Heltidsstudiet

1. STUDIEÅR
Totalt 35 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 15 dager praksis i barnehage i uke 48, 49 og 50
 • 20 dager praksis i barnehage i uke 10-15
  (Siste dag i praksis mandag i uke 15. Påskeferie uke 13)


2. STUDIEÅR
Totalt 40 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO:
  - Hovedmodell: uke 47
  - Linjene (KF, NF og MF): uke 48
 • 35 dager praksis i barnehage i uke 1-8
  (Siste dag i praksis mandag i uke 8)


3. STUDIEÅR
25 dager praksis i barnehage i uke 42 - 46

Deltidsstudiet

1. STUDIEÅR
30 dager praksis i barnehage i uke 1 – 7
(Siste dag i praksis mandag i uke 7)

2. STUDIEÅR
30 dager praksis i barnehage i uke 9 -16
(Siste dag i praksis mandag i uke 16. Påskeferie uke 13)

3. STUDIEÅR
Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder:
•    5 dager praksis i 1. trinn og SFO uke 42
•    25 dager praksis i barnehage i uke 9-15
(Siste dag i praksis mandag i uke 15. Påskeferie uke 13)

4. STUDIEÅR
10 dager praksis i barnehage i uke 47 - 48

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse (Kristiansund):

1. STUDIEÅR
30 dager praksis i barnehage fordelt på to perioder:

 • Uke 42 - 43
 • Uke 7 - 10 


2. STUDIEÅR
Totalt 30 dager praksis fordelt på to perioder:

 • 5 dager praksis i 1. trinn og SFO uke 45
 • 25 dager praksis i barnehage i uke 1-6
  (Siste dag i praksis mandag i uke 6)


3. STUDIEÅR
25 dager praksis i barnehage i uke 11-17
(Oppstart fredag uke 11, påskeferie uke 13)

4. STUDIEÅR
15 dager praksis i barnehage i uke 45-47

Etter- og videreutdanning barnehagepedagogikk (info om periode kommer)

10 dager praksis i barnehage i uke 15 og 16    

Master i spesialpedagogikk

 • MSKSR         Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse:
  50 timer praksis i uke 41-43
 • MSSRO        Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst:
  55 timer praksis i uke 3-5

 

Internasjonale studenter (NECEC) (info om perioder kommer)

HØST 2023:    25 dager praksis i barnehage
VÅR 2024:       25 dager praksis i barnehage