Gå til innholdet

Tildeling av praksisplasser

Praksisplassene fordeles via praksiskontoret. Våre faste praksisbarnehager ligger i og rundt Trondheim og praksis gjennomføres fortrinnsvis i disse. Reisevei samt reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes. 
Søk om praksis på særskilt grunnlag Søk om utsatt praksis
Søk om praksis utenfor Trondheim

Praksisplass på særskilt grunnlag

Det kan etter søknad innvilges praksisplass på særskilt grunnlag ut fra dokumenterte behov for:
  • Studenter som er alene om omsorgen for barn i barnehage- eller barneskolealder.
  • Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell plassering i praksis. 

Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig instans.

Forutsetningene for å få tildelt praksisplass utfra særskilt grunnlag, er at det er mulig å skaffe praksisplass etter studentens behov og at dette ikke går på bekostning av de faglige kravene. Tilgangen på praksisplasser kan variere fra praksisperiode til praksisperiode, og kan derfor påvirke mulighetene for tildeling av praksisplasser ut fra særskilte behov.

Søknadsfrist med begrunnelse og dokumentasjon: 15. september/15. januar    

Utsatt praksis

Unntaksvis og etter søknad ut fra dokumentert behov, kan studenter få innvilget utsatt praksis. Søknad med begrunnelse og dokumentasjon må leveres praksiskontoret senest fem uker før praksisperioden starter. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet. 

Praksis utenfor Trondheim

BLUHO og KF / MF / NF: 
Studenter kan søke om å få tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så fremt dette ikke går på bekostning av faglige og pedagogiske krav. Studenter som skal gjennomføre praksis utenfor Trondheim, kan ikke regne med å få besøk av praksisveileder i løpet av praksisperioden. Veiledning vil da bli gjennomført via skype eller lignende. Studenter som etter eget ønske får tildelt praksis utenfor Trondheim får ikke dekket sine reiseutgifter. 

Frist for å søke om praksis utenfor Trondheim:
BLUHO og KF/ MF/ NF: 15. september /15. januar 
Fyll ut skjema Søk om praksis utenfor Trondheim

BLUDEL/BLULED:
Studenter ved BLUDEL og BLULED får tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så langt dette lar seg gjøre, uten at det går på bekostning av faglige og pedagogiske krav. Studenter som etter eget ønske får tildelt praksis utenfor Trondheim får ikke dekket sine reiseutgifter.

Fyll ut skjema Søk om praksis utenfor Trondheim. Frist: 5 uker før praksis 
 

Habilitet 

Studenter kan ikke ha praksis i barnehager der de selv har jobbet eller har nære relasjoner til barn, foreldre eller ansatte.