Gå til innholdet

Tildeling av praksisplasser

Praksisplassene fordeles via praksiskontoret. Praksisbarnehagene ligger stort sett i Trondheim kommune og i noen nærliggende kommuner.
Søk om praksis på særskilt grunnlag Søk om utsatt praksis
Reisevei samt reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes.

Studenter i deltidsutdanningen kan få tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så langt dette lar seg gjøre, uten at det går på bekostning av faglige og pedagogiske krav.

Habilitet

Studenter kan ikke ha praksis i barnehager der de selv har jobbet eller har nære relasjoner til barn, foreldre eller ansatte.

Praksisplass på særskilt grunnlag

Det kan etter søknad innvilges praksisplass på særskilt grunnlag ut fra dokumenterte behov for:
  • Studenter som er alene om omsorgen for barn i barnehage- eller barneskolealder.
  • Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell plassering i praksis. 

Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig instans.

Forutsetningene for å få tildelt praksisplass utfra særskilt grunnlag, er at det er mulig å skaffe praksisplass etter studentens behov og at dette ikke går på bekostning av de faglige kravene. Tilgangen på praksisplasser kan variere fra praksisperiode til praksisperiode, og kan derfor påvirke mulighetene for tildeling av praksisplasser ut fra særskilte behov.

Søknad med begrunnelse og dokumentasjon må leveres praksiskontoret senest fem uker før praksisperioden starter.   

Utsatt praksis

Unntaksvis og etter søknad ut fra dokumentert behov, kan studenter få innvilget utsatt praksis. Søknad med begrunnelse og dokumentasjon må leveres praksiskontoret senest fem uker før praksisperioden starter.