Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tildeling av praksisplasser og tilrettelegging under praksis

Praksisplassene fordeles av praksiskontoret. Våre faste praksisbarnehager ligger i og rundt Trondheim. Praksis gjennomføres fortrinnsvis i disse. Reisevei samt reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes. 
Praksiskontoret tilrettelegger for at studenter med særskilte behov får tilpasset praksisplass så langt det er mulig og faglig forsvarlig. 
Søk om praksis på særskilt grunnlag Søk om utsatt praksis

Praksisplass på særskilt grunnlag

Det kan etter søknad innvilges praksisplass på særskilt grunnlag ut fra dokumenterte behov for:
  • Studenter som er alene om omsorgen for barn i barnehage- eller barneskolealder.
  • Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell plassering i praksis. 

Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig instans.

Forutsetningene for å få tildelt praksisplass utfra særskilt grunnlag, er at det er mulig å skaffe praksisplass etter studentens behov og at dette ikke går på bekostning av de faglige kravene. Tilgangen på praksisplasser kan variere fra praksisperiode til praksisperiode, og kan derfor påvirke mulighetene for tildeling av praksisplasser ut fra særskilte behov.

Søknadsfrist med begrunnelse og dokumentasjon: 5 uker før praksis   

Utsatt praksis

Unntaksvis og etter søknad ut fra dokumentert behov, kan studenter få innvilget utsatt praksis. Søknad med begrunnelse og dokumentasjon må leveres praksiskontoret senest fem uker før praksisperioden starter. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet. 

Praksis utenfor Trondheim

Studenter kan etter nærmere avtale tildeles praksisplass ut fra geografiske forhold, så fremt dette ikke går på bekostning av faglige og pedagogiske krav. Studenter som skal gjennomføre praksis utenfor Trondheim, kan ikke regne med å få besøk av praksisveileder i løpet av praksisperioden. Veiledning vil da gjennomføres på nett. Studenter som etter eget ønske får tildelt praksis utenfor Trondheim får ikke dekket sine reiseutgifter

 

NB! Studenter som skal ha praksis i Trondheim og omegn, vil få tildelt praksisplass av praksiskontoret. Dere skal ikke ta kontakt med barnehagene selv.

 

Dersom du ønsker praksis utenfor Trondheim, Stjørdal, Malvik, Orkanger eller Melhus,  gjør du følgende:

1. Last ned informasjonsskriv.

2. Ta kontakt med aktuell barnehage for å undersøke muligheten for praksisplass. Send infoskriv/skjema per epost til barnehagen. (NB! Ta kontakt med en og en barnehage i gangen).

3. Når du har mottatt bekreftelse på at barnehagen kan ta imot deg i praksis og du har mottatt utfylt infoskriv/skjema, må dette sendes til praksiskontoret per epost (praksis@dmmh.no).

Habilitet 

Studenter bør unngå å ha praksis i barnehager der de selv har jobbet eller har nære relasjoner til barn, foreldre eller ansatte.