Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag

Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag

Søknaden gjelder for ett studieår. Det kan gjøres unntak for søkere med kroniske lidelser.

Gjelder kun for søkere med kroniske tilstander

NB: Oppgi navn på barnehager der du selv har jobbet, har egne barn eller der nære slektninger eller andre du har nær relasjon til, er tilsatt.