Gå til innholdet
Lukk

Søknad om praksis utenfor Trondheim

Frist for å søke om praksis utenfor Trondheim:

BLUHO og KF/ MF/ NF: 15.september / 15.januar
BLUDEL: 5 uker før praksis

Søknaden gjelder for ett studieår. 
 

Søknad om praksis utenfor Trondheim

HABILITET: Minner om du IKKE kan ha praksis i barnehager der du har nære relasjoner til barn eller andre ansatte pga. habilitetshensyn.

Oppgi navn, epost, tlf til barnehager du ønsker å gjennomføre praksis i. (Oppgi 3 alternativ)