Gå til innholdet

Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst

Sentralt i dette emnet er sårbarhet og resiliens, tema som teoretiseres og drøftes i forhold til barns oppvekstsvilkår, utvikling, lek og læring i barnehage og skole,

Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst

Beskrivelse av studiet
Temaet innlemmer også fokus på sosiale og emosjonelle vansker. Studentene utfordres både gjennom undervisning og veiledet praksis til å utvikle et kritisk blikk på diagnostiske begrep, ulike kartleggingsverktøy og tiltak i barnehage og skole. 

Undervisnings- og arbeidsformene varierer mellom forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, veiledet praksis. Vurderingsformen er tre dagers individuell hjemmeeksamen.
Opptakskrav
3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU, eller bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring.

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 sp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i spesialpedagogikk
Spørsmål om studiet eller opptak?