Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søk om opptak

For å søke om opptak til våre utdanninger kan du gå på det enkelte studiets nettside. Se våre studier. Du kan også gå direkte til søkeportalen for å søke.

Søknadsfrist 15. april med generell studiekompetanse.
1. mars for realkompetanse eller opptak på særskilt grunnlag.

Barnehagelærerutdanning

Du søker barnehagelærerutdanningen via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april (1. mars ved søknad på bakgrunn av realkompetanse eller særskilt vurdering).

Søk om opptak på barnehagelærerutdanning

Masterutdanningen

Du søker om opptak på våre masterprogram via lokalt opptak. Søknadsfrist 15. april. Noen masterprogram kan ha løpende opptak til studieplassene er fylt opp etter 15. april. Se de enkelte studienes nettsider.

Søk om opptak på master

Videreutdanning

Du søker om opptak på våre videreutdanninger via lokalt opptak (søknadsfrist 15. april) eller via Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). Se de enkelte videreutdanningenes nettsider for nærmere informasjon.

Noen etter- og videreutdanninger kan ha løpende opptak til studieplassene er fylt opp etter 15. april. Se de enkelte studienes nettsider.

Søk om opptak på Videreutdanning Søk om opptak via utdanningsdirektoratet