Gå til innholdet

Strategisk ledelse i barnehagen (oppstart høsten 2020)

I emnet strategisk ledelse inngår det en inngående drøfting av strategibegrepet knyttet til barnehagen som organisasjon.

Strategisk ledelse i barnehagen

Beskrivelse av studiet
I emnet inngår det en inngående drøfting av strategibegrepet knyttet til barnehagen som organisasjon. Både generiske og ressursbaserte strategier vil bli gjennomgått. Videre vil en få en innføring i praktisk strategiarbeid knyttet til barnehagen – fra strategisk analyse til implementering og vedlikehold av strategien. Her vil en også presentere og drøfte ulike verktøy og metoder for strategisk ledelse i barnehagen. Strategibegrepet vil også bli drøftet opp mot den politiske forståelsen av organisasjoner og maktbegrepet knyttet til ledelse i barnehagen.
Opptakskrav
Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i barnehageledelse.
Spørsmål om studiet eller opptak?