Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Universitets- og høgskolepedagogikk 1

Med vekt på barnehage- og grunnskolelærerutdanning.

Universitets- og høgskolepedagogikk

Beskrivelse av studiet

Studiet i universitets- og høgskolepedagogikk fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpassa undervisning av studenter.

Hensikten med Universitets- og høgskolepdagogikk er å gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning.

Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i vesentlige sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering, slik at de selv blir bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere resultatene av egen undervisning.

Arbeidsformer og organisering

Studiet er samlingsbasert med fem samlinger, og det forutsettes selvstendig arbeid mellom samlingene.

Sentrale arbeidsmåter i studiet vil være en kombinasjon av praktisk øvelser og teoretiske refleksjoner.

Studentene blir inndelt i studiegrupper hvor man samarbeider aktivt gjennom kollegaveiledning, felles refleksjon og individuelle framlegg. 

Målgruppe

Studiet er primært rettet mot ansatte som har undervisningsoppgaver i barnehage- og grunnskolelærerutdanning, og som mangler eller ønsker å styrke sin høgskolepedagogiske basiskompetanse. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver mens de gjennomfører emnet.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering i studiet består av en individuell semesteroppgave basert på et gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid. Semesteroppgaven presenteres både skriftlig, i form av en poster, og muntlig, i form av en muntlig eksamen.

Karakteruttrykket er bestått /ikke bestått, bygd på en helhetlig vurdering av skriftlig og muntlig del av eksamen. Alle deler må vurderes til Bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen se «forskrift om studier ved DMMH».

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse, som dokumenteres med vitnemål fra videregående skole. Ytterligere informasjon om hvordan du kan dokumentere generell studiekompetanse finner du på Samordna opptak sine nettsider.

I tillegg må du laste opp dokumentasjon på at du har undervisningsoppgaver mens studiet pågår. Dette dokumenteres med attest fra arbeidsgiver.

Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.


Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Universitets- og høgskolepedagogikk 1

Studiestart og samlingsuker

Samlinger for studieåret 2024/25

Høst 2024:
Samling uke 42 og 50

Vår 2025:
Samling uke 7, 13 og 21

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Marit Heldal
Førstelektor Marit Heldal mhe@dmmh.notlf: 73 56 83 25