Gå til innholdet

Universitets- og høgskolepedagogikk 1 (oppstart høsten 2020)

2 semester, deltid

Med vekt på barnehage- og grunnskolelærerutdanning.

Universitets- og høgskolepedagogikk

Beskrivelse av studiet
Studiet i universitets- og høgskolepedagogikk fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpassa undervisning av studenter.

Hensikten med Universitets- og høgskolepdagogikk er å gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning.

Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i vesentlige sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering, slik at de selv blir bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere resultatene av egen undervisning.
Arbeidsformer og organisering

Studiet er samlingsbasert med fem samlinger, og det forutsettes selvstendig arbeid mellom samlingene.

Sentrale arbeidsmåter i studiet vil være en kombinasjon av praktisk øvelser og teoretiske refleksjoner.

Studentene blir inndelt i studiegrupper hvor man samarbeider aktivt gjennom kollegaveiledning, felles refleksjon og individuelle framlegg. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering i studiet består av en individuell semesteroppgave basert på et gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid. Semesteroppgaven presenteres både skriftlig, i form av en poster, og muntlig, i form av en muntlig eksamen.

Karakteruttrykket er bestått /ikke bestått, bygd på en helhetlig vurdering av skriftlig og muntlig del av eksamen. Alle deler må vurderes til Bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen se «forskrift om studier ved DMMH».

Opptakskrav
Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er primært rettet mot tilsatte som har undervisningsoppgaver i barnehage- og grunnskole-lærerutdanning, og som mangler eller ønsker å styrke sin høgskolepedagogiske basiskompetanse. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver mens de gjennomfører emnet.

Dokumentasjon ved opptak til master og videreutdanning.


Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Universitets- og høgskolepedagogikk 1
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart og samlingsuker vil bli gitt senere.
Spørsmål om studiet eller opptak?