Gå til innholdet

Universitets- og høgskolepedagogikk 1 (oppstart høsten 2020)

2 semester, deltid

Med vekt på barnehage- og grunnskolelærerutdanning.

Universitets- og høgskolepedagogikk

Beskrivelse av studiet
Studiet i universitets- og høgskolepedagogikk fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpassa undervisning av studenter.

Hensikten med Universitets- og høgskolepdagogikk er å gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning.

Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i vesentlige sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering, slik at de selv blir bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere resultatene av egen undervisning.
Arbeidsformer og organisering

Studiet er samlingsbasert med fem samlinger, og det forutsettes selvstendig arbeid mellom samlingene.

Sentrale arbeidsmåter i studiet vil være en kombinasjon av praktisk øvelser og teoretiske refleksjoner.

Studentene blir inndelt i studiegrupper hvor man samarbeider aktivt gjennom kollegaveiledning, felles refleksjon og individuelle framlegg. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering i studiet består av en individuell semesteroppgave basert på et gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid. Semesteroppgaven presenteres både skriftlig, i form av en poster, og muntlig, i form av en muntlig eksamen.

Karakteruttrykket er bestått /ikke bestått, bygd på en helhetlig vurdering av skriftlig og muntlig del av eksamen. Alle deler må vurderes til Bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen se «forskrift om studier ved DMMH».

Opptakskrav
Studiet er primært rettet mot tilsatte som har undervisningsoppgaver i barnehage- og grunnskole-lærerutdanning, og som mangler eller ønsker å styrke sin høgskolepedagogiske basiskompetanse. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver mens de gjennomfører emnet.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Universitets- og høgskolepedagogikk
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart og samlingsuker vil bli gitt senere.
Spørsmål om studiet eller opptak?