Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Universitets- og høgskolepedagogikk 2 (studiet har ikke opptak høsten 2024)

2 semester, deltid

Emnet er primært rettet mot tilsatte som har undervisningsoppgaver ved DMMH, men er også åpent for andre som er tilknyttet undervisning i høyere utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk 2

Beskrivelse av studiet

Emnet Universitets- og høgskolepedagogikk 2 bygger videre på basiskurset Universitets-  og høgskolepedagogikk (VUUHP6000) og inngår som et av kriteriene  for å oppnå merittering av utdanningsfaglig kompetanse for faglig tilsatte ved DMMH.

Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver når de gjennomfører emnet.

Studiets oppbygging

Studiet skal styrke kandidatens ferdigheter som underviser i høyere utdanning, og evne til refleksjon over egen undervisningspraksis.

Emnet sikter mot å gi kunnskap om ulike undervisningsmetoder, læringsmiljø, veilednings- og vurderingsformer med relevans for undervisere i høyere utdanning. Emnet legger vekt på teoretisk og forskningsbasert kunnskap, og er innrettet mot praktiske og kvalitative aspekter ved undervisning, veiledning, læring og vurdering. Det forutsetter, og bygger videre på, at deltakerne har høy kompetanse i de emnene de underviser i.

Emnet består av tema knyttet til IKT i undervisning og veiledning, undervisningsledelse (med fokus på gruppeledelse og pedagogisk improvisasjon), studentveiledning og vurdering.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse, som dokumenteres med vitnemål fra videregående skole. Ytterligere informasjon om hvordan du kan dokumentere generell studiekompetanse finner du på Samordna opptak sine nettsider.

I tillegg må du laste opp dokumentasjon på at du har fullført og bestått Universitets- og høgskolepedagogikk 1, og at du har undervisningsoppgaver mens studiet pågår. Dette dokumenteres med attest fra arbeidsgiver.

Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

Arbeidsformer og organisering

Studiet er lagt opp som en serie med fire todagers samlinger og en dagssamling. Samlingene vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, framlegg av litteratur, plenums- og gruppediskusjoner, og miniforelesninger/øvelser.

Det forutsettes at deltakerne deltar aktivt i å forme emnets innhold og opplegg. Arbeid mellom samlingene skal knyttes tett opp til deltakernes egen arbeidssituasjon. Deltakerne vil få veiledning av undervisningsteamet i forbindelse med arbeidsoppgaver mellom samlingene og prosjektarbeidet. Deltakerne skal også  bidra i veiledning av hverandre underveis i studiet.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for universitets- og høgskolepedagogikk 2.

Studiestart og samlingsuker

Høst 23: Uke 42 og 49
Vår 24: Uke 7, 16 og 21 (uke 21 1 dag)

Eksamensdatoer vil komme i tillegg. 

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Trond Løge Hagen
Førstelektor Trond Løge Hagen tlh@dmmh.notlf: 73 80 52 92