Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Universitets- og høgskolepedagogikk 2 (oppstart høsten 2021)

2 semester, deltid

Emnet er primært rettet mot tilsatte som har undervisningsoppgaver ved DMMH, men er også åpent for andre som er tilknyttet undervisning i høyere utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk 2

Beskrivelse av studiet
Emnet Universitets- og høgskolepedagogikk 2 bygger videre på basiskurset Universitets-  og høgskolepedagogikk (VUUHP6000) og inngår som et av kriteriene  for å oppnå merittering av utdanningsfaglig kompetanse for faglig tilsatte ved DMMH.

Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver når de gjennomfører emnet.

Studiets oppbygging

Studiet skal styrke kandidatens ferdigheter som underviser i høyere utdanning, og evne til refleksjon over egen undervisningspraksis.

Emnet sikter mot å gi kunnskap om ulike undervisningsmetoder, læringsmiljø, veilednings- og vurderingsformer med relevans for undervisere i høyere utdanning. Emnet legger vekt på teoretisk og forskningsbasert kunnskap, og er innrettet mot praktiske og kvalitative aspekter ved undervisning, veiledning, læring og vurdering. Det forutsetter, og bygger videre på, at deltakerne har høy kompetanse i de emnene de underviser i.

Emnet består av tema knyttet til IKT i undervisning og veiledning, undervisningsledelse (med fokus på gruppeledelse og pedagogisk improvisasjon), studentveiledning og vurdering.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. I tillegg må man laste opp dokumentasjon på at man har fullført og bestått Universitets- og høgskolepedagogikk 1 og at man har undervisningsoppgaver mens studiet pågår. Dette dokumenteres med attest fra arbeidsgiver.

Generell studiekompetanse dokumenteres med vitnemål fra videregående skole. Ytterligere informasjon om hvordan man kan dokumentere generell studiekompetanse finner man på Samordna opptak sine nettsider.

Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for universitets- og høgskolepedagogikk 2.
Studiestart og samlingsuker

Informasjon om studiestart og samlingsuker vil bli gitt senere.
Arbeidsformer og organisering

Studiet er lagt opp som en serie med fire todagers samlinger og en dagssamling. Samlingene vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, framlegg av litteratur, plenums- og gruppediskusjoner, og miniforelesninger/øvelser.

Det forutsettes at deltakerne deltar aktivt i å forme emnets innhold og opplegg. Arbeid mellom samlingene skal knyttes tett opp til deltakernes egen arbeidssituasjon. Deltakerne vil få veiledning av undervisningsteamet i forbindelse med arbeidsoppgaver mellom samlingene og prosjektarbeidet. Deltakerne skal også  bidra i veiledning av hverandre underveis i studiet.

Spørsmål om studiet eller opptak?
Førstelektor Trond Løge Hagen tlh@dmmh.notlf: 73 80 52 92
Seniorkonsulent Line Hellem studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 62
Førstekonsulent Maria Sødal Haugen studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 55