Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv - studier i utlandet

Studieplan
Studiet består av en felles komponent på 15 studiepoeng som gis ved DMMH. Denne delen er felles med de som drar på casestudier i utlandet.  

Internasjonalt semester er et travelt semester, men det er også pakket med spennende erfaringer, ny kunnskap og, ikke minst, mulighet til å få et dypdykk i andre kulturer. 

I løpet av utenlandsoppholdet tar en 18 studiepoeng. Dette er kravet for at det 13 ukers lange studieoppholdet skal regnes som fulltidsstudier. Studiene tas ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon med et studieopplegg som skal godkjennes av DMMH før utreise. Studenten får studentstatus på linje med øvrige studenter ved den utenlandske studieinstitusjonen og avlegger studiepoengsgivende eksamener som godkjennes som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer ved DMMH.

Det inngår også 5 uker med praksis i en lokal barnehage i utenlandsoppholdet. Her får en et unikt innblikk i dagliglivet til barn og barnehageansatte i vertslandet. Som i studieløpet for øvrig gis det ikke studiepoeng for praksis. Det internasjonale semesteret (dvs. undervisning, praksis og eksamener) skal være i minimum 90 dager. 

 Studier ved høgskoler og universitet hos våre samarbeidspartnere i Europa, USA og Sør-Afrika er studiepoengsgivende.