Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hvem kan reise

Studenter på DMMH har mulighet til å reise utenlands i en praksisperiode.
Alle studenter, fra alle linjer inkludert deltidsstudenter, kan søke opptak til fordypningen Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv.

Søknadsprosessen foregår i vårsemesteret i 2. klasse for heltidsstudenter og i vårsemesteret i 3. klasse for deltidsstudenter. Fordypningen går i høstsemesteret i 3. klasse for heltidsstudenter og i høstsemesteret 4. studieår for deltidsstudenter. Deltidsstudenter må ta fordypningen på heltid.

Oppholdet er på 13 uker og går både til USA, Europa, Afrika og Mellom-Amerika.

Studenter på Spesialpedagogikk 2 kan søke om 5 ukers praksis i Tanzania eller Swaziland. Du må ha minimum C i pedagogikk fra bachelorutdanningen for å kunne søke.

Det blir lagt vekt på faglig, personlig og sosial egnethet.

Du kan søke Lånekassen om lån, stipend og reisestøtte til utenlandsoppholdet.